جستجو:  
یکشنبه 23 خرداد 1400

 
 
معرفی واحد و کارشناسان

نام:حمید

نام خانوادگی:قهرمانی صغیر

سمت:کارشناس مسئول دارو و تجهیزات

نوع استخدام:رسمی

تحصیلات:دکترای داروسازی-MPHوMBA (در حال تحصیل)

شرح وظایف رئیس گروه:

واحد امور دارویی یکی از واحد های ستادی حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

می باشد، که این واحد وظیفه ارایه مطلوب و مناسب خدمات دارویی در کلیه مراکز
 
بهداشت و کلیه واحد های وابسته به حوزه معاونت بهداشتی را به عهده دارد و این فعالیت
 
ها از سیاستگذاری در ارائه خدمات دارویی تا تهیه ،تدارک، توزیع دارو و نظارت را شامل می
 
شود .

با شروع برنامه پزشک خانواده حجم زیادی از  فعالیت های دارویی در مراکز بهداشت در قالب

این برنامه شکل گرفته است . تامین داروهای پزشک خانواده و کلیه مسائل مربوط به دارو در
 
 
این برنامه توسط این واحد مدیریت می گردد.

نظارت بر عملکرد واحد امور دارویی استان و پایش و ارزیابی عملکرد امور دارویی شبکه ها

مطالعه و بررسی نیاز های دارویی،جمع آوری ، تجزیه ، تحلیل و ارزیابی اطلاعات دارویی
 
وارایه گزارش وتهیه برنامه عملیاتی واحد.بررسی و تایید نهایی درخواست تاسیس یا ایجاد
 
شعبه داروخانه در روستاهای تحت پوششتائید اسناد خرید داروئی شبکه ها-آموزش
 
پرسنل داروئی و مدیران تازه شروع به کار کرده نظارت و تائید آموزشهای انجام شده
 
شهرستانها-برنامه ریزی و انجام خریدهای داروئی و تجهیزاتی کل استان و هماهنگی با
 
شرکتهای پخش و شرکت فعال در ستاد توزیع داروی استان-شرکت در کمیته های فنی و
 
برنامه پزشک خانواده و همکاری در جهت ارتقا و بروز رسانی برنامه نرم افزاری ثبت
 
نسخ-تهیه مقالات علمی و آموزشی جهت استفاده همکاران بهداشتی و عضو هیئت
 
تحریریه مجله حکمت گیل شرکت فعال در ستاد داروئی استان و هماهنگی با معاونت
 
داروئی دانشگاه جهت تامین و تدارک کافی داروهای بهداشتی-همکاری در برنامه بازآموزی و
 
ارتقا و آموزش مستمر پرسنل بهداشتی-برنامه ریزی و پیگیری اقدامات لازم برای ارتقای
 
کیفی نگهداری داروها و نظارت بر نگهداری مطلوب داروها در استان و شهرستانها-مشارکت
 
و همکاری در اجرای طرحهای بهداشتی به منظور تامین به موقع داروهای مورد نیاز
 
واحدها-نظارت بر فعالیت کارشناسان شبکه و مراکز بهداشت شهرستانها و پیگیری مطالبات
 
انها.انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق.

 

تلفن تماس: 3225149-3225641-0131

پست الکترونیکی: EMAIL:HAMID.GHAHREMANI@YMAIL.COM

فاکس:0131-3222057

واحد دارویی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان متشکل از افراد زیر می باشد :

۱-دکتر حمید قهرمانی صغیر     مسئول واحد دارویی استان

۲-دکتر نجمه شریفی خوبده         کارشناس واحد دارویی

3-غضنفر مرادپور                مسئول انبار دارو و تجهیزات استان

فعالیتهای امور دارویی ۱۶ مرکز بهداشت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گیلان توسط ۱۶ کارشناس دارویی به شرح زیر و تحت نظارت واحد دارویی معاونت بهداشتی دانشگاه انجام می شود.

مراکز بهداشت سطح استان از نظر واحدهای بهداشتی فعال شامل 963 خانه بهداشت 92 مرکز بهداشتی درمانی روستایی 95 مرکز بهداشتی درمانی شهری و30 پایگاه بهداشتی غیر ضمیمه و 11مرکز شبانه روزی و 3 مرکزقرنطینه مرزی و3 مرکز مشاوره و رفرانس می باشد که در مجموع 1197 واحد بهداشتی را تشکیل می دهد که در این میان بالای 150 داروخانه بخش خصوصی با مرکز بهداشت

قرارداد همکاری در جهت سرویس دهی داروئی را بعهده دارند که انجام قرارداد و نظارت بر عملکرد و پرداخت مطالبات انها بر عهده واحد می باشد.
 
 
 

نام:نجمه

نام خانوادگی:شریفی خوبده

سمت:کارشناس دارویی

تحصیلات:دکتری داروسازی

مسئولیت ها:

1-براورد و خرید داروهای بهداشتی و تجهیزات پزشکی مصرفی جهت جمعیت تحت پوشش مراکز و خانه های بهداشت

2-پایش از ستاد شهرستان و مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت وانبارهای دارویی و ارائه گزارشات مربوطه

3- تنظیم و آنا لیز امارهای درامد ماهیانه و شاخص های دارویی از طریق برنامه نرم افزار ثبت نسخ دارویی و ارائه گزارشات 3-6-9ماهه و یکساله ومقایسه ان با سالهای قبل

4-اموزش داروسازان طرحی که بعنوان کارشناس دارویی در ستاد شهرستانها فعالیت میکنند ومدیران ورئوسای مراکزبهداشت شهرستانهای تابعه

5-پیگیری در برقراری قرارداد بیمه روستایی با داروخانه های بخش خصوصی در مراکز بهداشتی درمانی شهرستانها

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2293
امروز :  2
دیروز :  1