جستجو:  
پنجشنبه 27 خرداد 1400
تاریخ 1397/12/28         ساعت 09:56:07     گروه خبری اطلاعیه های مرکز رشد

دسترسی به پنج عنوان کتاب 2020 در مجموعهClinical Key در تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور فراهم شد.
تصویر  

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد و به نقل از معاونت تحقیقات دانشگاه، مجموعهClinical Key  از زیر مجموعه منابع دیجیتال دانشگاه می باشد که در زمینه کتب پزشکی بسیار غنی است. که 125 عنوان کتاب 2019 پزشکی را در اختیار اعضای هیات علمی و دانشجویان قرار داده است.

همچنین 97 عنوان کتاب 2018 و سالهای قبل نیز در این مجموعه وجود دارد.

www.clinicalkey.com

http://rsf.research.ac.ir/

www.gums.ac.ir/diglib