جستجو:  
پنجشنبه 7 مرداد 1400
 
 
هسته فناور 1
Rss
تصویر
12:45 1400/04/14
*ایده محوری: مکمل تقویت کننده ی سیستم باروری مردان *فناور: دکتر محمدهادی بهادری ( عضو هیات علمی) *تاریخ تاسیس: در مرحله عقد قرارداد
تصویر
12:44 1400/04/14
ایده محوری: ساخت انواع نانوذرات جامد لیپیدی از داروها برای مصارف موضعی فناور: مائده شریفی تاریخ تاسیس:99/02/28
تصویر
12:42 1400/04/14
*ایده محوری: پودر ضدانعقادی نانوکامپوزیت اکسید روی-گوش ماهی *نام موسس: دکتر مجید پورشیخان (عضو هیات علمی) *تاریخ تاسیس: 99/02/28
تصویر
12:41 1400/04/14
*ایده محوری : طراحی و ساخت کیت سریع کیفی برای شناسایی SARS-COV-۲ با استفاده از آنزیم cas۱۳a *فناور : دکتر نوید پورزردشت( عضو هیات علمی) *تاریخ تاسیس: 99/05/07
تصویر
12:39 1400/04/14
ایده محوری: تهیه و ارزیابی زخم پوش های هیدروژلی بر پایه ی پلی وینیل الکل/اکریلیک اسید حاوی عصاره خرفه نام موسس: دکتر محمدرضا مبین تاریخ تاسیس: 99/02/28
تصویر
12:37 1400/04/14
*ایده محوری: فراورده های نوین درماتولوژی *فناور: دکتر حجت افتخاری (عضو هیات علمی) *تاریخ تاسیس:99/11/12
تصویر
12:36 1400/04/14
*ایده محوری: تولید صابون های دست ساز گیاهی *نام موسس: دکتر مریم ناصری(عضو هیات علمی) *تاریخ تاسیس: 99/05/12
تصویر
12:34 1400/04/14
*ایده محوری: تولید pfu PCR master mix *نام موسس: دکتر نوید پور زردشت (عضو هیات علمی) *تاریخ تاسیس: 99/11/19
تصویر
12:32 1400/04/14
*ایده محوری: فرمولاسیون نوین، آنالیز و مطالعات پایداری ژل آداپالن 0.1% *نام موسس: دکتر کمال محمدی *تاریخ تاسیس: 99/11/19
تصویر
12:28 1400/04/14
ایده محوری: فرآوری گیاه آلوئه ورا- تولید پودر سفید با حفط عناصر مفید و بدون مواد نگه دارنده نام موسسر: سجاد بخشی نژاد تاریخ تاسیس: 99/05/07
تصویر
12:26 1400/04/14
*عنوان ایده محوری:تولید شربت سکنجبین برپایه بادرنجبویه و خالواش *فناور: دکتر شیرین پروین رو (عضو هیات علمی) *تاریخ تاسیس:97/10/12
تصویر
12:21 1400/04/14
*ایده محوری: طراحی و ساخت سیستم های تصویربرداری پزشکی قابل حمل مبتنی بر گوشی های هوشمند *فناور: دکتر جلیل جلیلی (عضو هیات علمی) *تاریخ تاسیس:99/12/11
تصویر
12:16 1400/04/14
**ایده محوری: تولید لوازم مصرفی دندان پزشکی(وج و نوار ماتریسی تافل مایر و...) **نام موسس : نوشاز امیر احمدی ( کارمند دانشگاه) **تاریخ تاسیس:99/06/12
تصویر
12:13 1400/04/14
**ایده محوری:تولید هدلایت پزشکی **نام موسس: خسرو مهرگانی **تاریخ تاسیس:98/06/12
تصویر
11:57 1400/04/14
**ایده محوری: سیستم یاددهی و یادگیری مبتنی بر شبیه سازی در آموزش مهارت های جراحی در کوریکولوم دستیاری رشته های تخصصی جراحی **نام موسس: دکتر حمیدی مدنی **تاریخ استقرار: 99/10/12