سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 خرداد 1400 English
جستجو:  
حیطه های تحقیقاتی
چاپ

«الویت های تحقیقاتی مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان»


 

پایه و اساس پژوهشهای کاربردی این مرکز بر پایه موارد زیر استوار میباشد: 

 

بر این اساس این مرکز انتظار دارد کلیه پژوهشگران طرح های پیشنهادی خود را در این راستا تنظیم و ارائه نمایند:

1) ارزیابی اثر بخشی آموزش مهارتهای رانندگی

2) بررسی سهم حوادث جاده ای در گروههای مختلف اجتماع

3) بررسی رفتارهای خطرناک رانندگی وعلل آن

4) بررسی هزینه حوادث جاده ای در استان وکشور

5) بررسی میزان استفاده از لوازم ایمنی خودرو واختلاف تصادفات جاده ای بر اساس آن

6) میزان فلج نخاعی ناشی از تصادفات جاده ای

7) میزان ناتوانی گروههای مختلف جامعه به دلیل حوادث جاده ای

8) بار تصادفات جاده ای در استان و کشور

9) سهم تصادفات جاده ای در محاکم دعاوی و کیفری

10) بررسی اثر حوادث جاده ای در خانوارهای گیلانی

11) بررسی میزان مواجهه با حوادث جاده ای در دانش آموزان

12) بررسی جنبه های اخلاقی افراد درگیر در حوادث جاده ای

13) بررسی فقر ناشی از حوادث جاده ای در خانوار های گیلانی

14) بررسی نقاط حادثه خیز استان وراههای رفع آنها

15) میزان سوء مصرف مواد والکل در رانندگان وسایل نقلیه عمومی

16) پیامد های فیزیکی وروانی پس از حوادث در گروههای مختلف جامعه

17) بررسی موانع وراهکارهای سیستم ثبت تروما در استان گیلان

18) بررسی موانع دسترسی به خدمات بازتوانی در مجروحین حوادث جاده ای

19) ارزیابی اثر بخشی آموزش مهارتهای رانندگی

20) بررسی سهم حوادث جاده ای در گروههای مختلف اجتماع

21) بررسی رفتارهای خطرناک رانندگی وعلل آن

22) بررسی هزینه حوادث جاده ای در استان وکشور

23) بررسی میزان استفاده از لوازم ایمنی خودرو واختلاف تصادفات جاده ای بر اساس آن

24) میزان فلج نخاعی ناشی از تصادفات جاده ای

25) میزان ناتوانی گروههای مختلف جامعه به دلیل حوادث جاده ای

26) بار تصادفات جاده ای در استان و کشور

27) سهم تصادفات جاده ای در محاکم دعاوی و کیفری

28) بررسی اثر حوادث جاده ای در خانوارهای گیلانی

29) بررسی میزان مواجهه با حوادث جاده ای در دانش آموزان

30) بررسی جنبه های اخلاقی افراد درگیر در حوادث جاده ای

  

 

«Research Map»


 

  

 

«Research Line»


 

 

«Road Map»


 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/10/10
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2511
امروز :  1
دیروز :  0