https://www.gums.ac.ir/default-52.aspx
سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 31 خرداد 1400 English
جستجو:  
صفحه اصلی >  آرشیو اخبار و تازه ها
گروه های خبری راهنما
جستجو
تمام موارد اختیاری می باشند.
با انتخاب هریک از گروهها، اخبار مربوط به آن گروه را مشاهده خواهید کرد. برای بازگشت به حالت اولیه کلید "نمایش همگی" را فشار دهید.
Data pager
Data pager
اندازه صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 15, آیتم های 1 تا 10 از 142 آیتم.
تصویر
اخبار مرکز تحقیقات علوم اعصاب 1399/12/20

انتخاب دکتر سارا رمضانی جهت گرنت کنگره علوم اعصاب ژاپن

تصویر
اخبار مرکز تحقیقات علوم اعصاب 1399/12/12

هفته آگاهی از مغز

تصویر
اخبار مرکز تحقیقات علوم اعصاب 1399/12/02

جلسه دفاع آقای نوین نادری

اخبار مرکز تحقیقات علوم اعصاب 1399/12/02

جلسه دفاع آقای محسن ایزانلو

تصویر
اخبار مرکز تحقیقات علوم اعصاب 1399/11/25

مقدمه ای بر بیشفعالی

تصویر
اخبار مرکز تحقیقات علوم اعصاب 1399/11/05

جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر سها یکتا

اخبار مرکز تحقیقات علوم اعصاب 1399/11/02

کمیته دانشجویی

تصویر
اخبار مرکز تحقیقات علوم اعصاب 1399/11/02

دوره جامع فیزیولوژی اعصاب

تصویر
اخبار مرکز تحقیقات علوم اعصاب 1399/11/01

جلسه معارفه رئیس و معاون مرکز