سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 3 مرداد 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1399/09/23     تعداد دفعات مشاهده 63 بار     ساعت 11:33:31     گروه خبری مرکز تحقیقات گوارش و کبد

انتخاب پوستر مرکز تحقیقات گوارش و کبد به عنوان مقاله ی برتر در بیستمین کنگره بیماری های گوارش و کبد ایران
تصویر

پوستر مرکز تحقیقات با عنوان “Evaluation of the Diagnostic value of M2PK of FIT findings in comparison with colonoscopy findings in patients referred to Caspian gastroenterology clinic”

به عنوان مقاله برتر در بیستمین کنگره بیماری های گوارش و کبد ایران انتخاب شد. این مقاله توسط سرکار خانم دکتر فرحناز جوکار، دکتر فریبرز منصور قناعی ، دکتر محمد سقفی و دکتر سهیل حسنی پور به صورت دیجیتال و مجازی در بیستمین کنگره بیماری های گوارش و کبد ایران  ارایه گردید و به عنوان مقاله برنر (رتبه ی سوم ) برگزیده شد.