شنبه 15 آذر 1399
تاریخ 1399/08/06         ساعت 14:02:36     گروه خبری اخبار و تازه های بیمارستان غدیر سیاهکل

به اطلاع مراجعه کنندگان محترم میرساند که روز و ساعت حضور پزشکان متخصص بیمارستان غدیر سیاهکل به شرح زیر میباشد.