شنبه 15 آذر 1399
تاریخ 1399/07/30         ساعت 08:22:13     گروه خبری اخبار و تازه های بیمارستان غدیر سیاهکل

بازدید مدیریت محترم حراست دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان غدیر سیاهکل.

بازدید مدیر محترم حراست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، جناب آقای سید جواد موسوی از بیمارستان غدیر سیاهکل در روز یکشنبه مورخ 27 مهر 99.