سه شنبه 4 آذر 1399
تاریخ 1399/07/30         ساعت 07:58:40     گروه خبری اخبار و تازه های بیمارستان غدیر سیاهکل

جلسه معارفه ریاست جدید بیمارستان غدیر سیاهکل در روز سه شنبه مورخ 15 مهر 99.

 گزارش تصویری از جلسه معارفه خانم دکتر مرضیه فلاح خدادوست، ریاست جدید بیمارستان غدیر سیاهکل.