شنبه 15 آذر 1399
تاریخ 1399/06/27         ساعت 11:18:57     گروه خبری اخبار و تازه های بیمارستان غدیر سیاهکل

شعار سال 2020 بهداشت جهانی: ایمنی کارکنان سلامت، اولویت ایمنی بیمار

17 سپتامبر مصادف با 27 شهریور روز جهانی ایمنی بیمار گرامی باد