جمعه 7 آذر 1399
تاریخ 1398/10/16         ساعت 10:00     گروه خبری اخبار و تازه های بیمارستان غدیر سیاهکل

 ریاست بیمارستان غدیر شهادت سردارسرافراز جهان اسلام و سرباز صادق و فداکار دین و قرآن، نظامی مومن و پارسا و پرهیزکار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفتند.