سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 26 خرداد 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1400/01/31     تعداد دفعات مشاهده 16 بار     ساعت 21:44:40     گروه خبری اخبار شبکه بهداشت و درمان فومن

کمیته هفته سلامت باعنوان حمایت از مدافعان سلامت با شعار ساخت جهانی عادلانه تر وسالم تر دردفتر ریاست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فومن برگزار شد
تصویر
کمیته هفته سلامت سال ۱۴۰۰روز سه شنبه ۱۴۰۰٫۱٫۳۱ تشکیل شد
کمیته هفته سلامت ( یکم لغایت هفتم اردیبهشت) سال ۱۴۰۰ با عنوان‌حمایت از مدافعان سلامت با شعار ساخت جهانی عادلانه تر وسالم تر با حضور مدیریت شبکه،معاون بهداشتی وجمعی از کارشناسان ستادی به همت واحد آموزش وارتقای سلامت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فومن امروز سی ویکم فروردین ۱۴۰۰ در دفتر مدیریت شبکه برگزار گردید. در این جلسه ضمن بیان روز شمار هفته ، بحث وتبادل نظر در مورد انجام برنامه های این هفته انجام شد. در ادامه  کمیته دوم در مورد مداخلات اجرای ارزشیابی وپایش برنامه هرخانه یک پایگاه سلامت در سطح مراکز وخانه های بهداشت ،بر گزار گردید.