سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 26 خرداد 1400 English
جستجو:  
رئوس برنامه ها واحد نظارت بر درمان
چاپ
رئوس برنامه های نظارت بر درمان: 1- اجرا وپی گیری امور محوله طبق دستور سرپرست مافوق 2 - بازدیدازمطبها ، دفاترکار، موسسات پزشکی دولتی وخصوصی (بیمارستانها،درمانگاهها،و...) 3- ارزشیابی موسسات پزشکی دولتی وخصوصی 4- کارشناسی ونظارت برتاسیس واحداث مراکز درمانی تا مرحله بهره برداری 5- بررسی وپیگیری شکایات ارجاعی 6- شرکت درجلسات مربوط به واحد نظارت بردرمان 7- انجام کلیه فعالیتهای مربوط به واحد نظارت بردرمان 8- تهیه وتنظیم اهم فعالیتهای واحد درقالب گزارش های آماری 9- مکاتبات مربوط به واحد نظارت بردرمان 10 -معرفی متخلفین به مراجع قضائی 11 -ابلاغ قوانین وآئین نامه ها ودستورالعمل های واصله به مراکز ذیربط (بخشهای دولتی وخصوصی) 12- بررسی وصدور گواهی اشتغال بکار وعدم نیاز درساعات غیر اداری جهت متقاضیان ومکاتبات ذیربط 13- نظارت برحسن اجرای سیستم ثبت مرگ ومیر 14 - تهیه وتنظیم برنامه بازدید کارشناسان نظارت 15- هماهنگی با سایرواحدهای ستادی شبکه (داروئی،بهداشت محیط) جهت بازدید های مشترک 16-استعلام متقاضیان جهت عدم اعتیاد وسوء پیشینه برای موسسات
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/21
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  582
امروز :  1
دیروز :  1