سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 1 تیر 1400 English
جستجو:  
مطالب آموزشی واحد بهداشت روان
چاپ

 مطالب آموزشی بهداشت روان

 

 خود مراقبتی در بهداشت روان

 شناسایی مشکلات روان در کودکان در پیشگیری از اعتیاد

 افسردگی -خود مراقبتی
 دستور العمل خود کشی
 شاخص خود کشی
 فلو چارت سوءمصرف مواد 
 فلوچارت سلامت اجتماعی
فلوچارت سلامت روان  
 فلو چارت شرایط بحران 2
 کرونا 1
 کرون3ا
نوجوان سالم بهار 96..
 گفتار سوم 
 گفتار پنجم
 گفتار هشتم
مهارتهای زندگی 6-12سال .
 
 تصمیم گیری
 خودآگاهی
 راهنمای آموزش برای مربیان 
 همدلی 
.
..
.
 
..
 
 
.
 
Type text here..
 
Type text here..
 
Type text here..
Type text here..
Type text here..
 
Type text here..
 
 
 
Type text here..
 
Type text here..
 
Type text here..
 
Type text here..
 
Type text here..
 
Type text here..
 
Type text here..
Type text here..
 
Type text here..
 
Type text here..
 
Type text here..
Type text here..
Type text here..
Type text here..
Type text here..
 
Type text here..
Type text here..
Type text here..
 
Type text here..
Type text here..
 
Type text here..
Type text here..
Type text here..
Type text here..
Type text here..
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/08/24
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1153
امروز :  1
دیروز :  0