سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 13 مرداد 1400 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد پیشگیری از بیماریها
چاپ

 

 شرح وظایف واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها شبکه بهداشت درمان شهرستان فومن:

 

 

1-       جمع آوری اطلااعات مربوط به سلامت وبیماری درشهرستان وتجزیه وتحلیل آنها به منظور شناسایی بیماری ها ومشکلات بهداشتی شایع در شهرستان وبرنامه ریزی واجرای راهکارهای مناسب

2-        بیماریابی ،اجرای موازین پیشگیری وپیگیری ودرمان بیماری هایی که باید تحت مراقبت باشند

 

3 – داشتن توانایی لازم حهت مقابله با همه گیری بیماریهای مختلف

 

4 – آموزش کلیه کارکنان بهداشتی و مردم دررابطه بابیماری های مختلف وراه های درمان و پیشگیری از آنها

 

5 – ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بیمار ی های گوناگون به مراجعه کنندگان

 

6 –  تامین کلیه واکسن های مورد نیاز شهرستان ونگهداری آنها درشرایط و دمای مناسب (مدیریت زنجیره سرد) و توزیع آنها درسطح مراکز واکسیناسیون شهرستان

 

7 – برنامه ریزی و اجرای واکسیناسیون مناطق و جمعیت های آسیب پذیر (عشایر،حاشیه شهر ها،اتباع بیگانه ومناطق فاقددسترسی به تسهیلات بهداشتی )

 

8 – برنامه ریزی و اجرای مراقبت از بیماری ها در اتباع بیگانه

9 – انجام واکسیناسیون در گروه های خاص (مننژیت وکزاز درسربازان وهپاتیت B درکارکنان بهداشتی وافراد درمعرض خطر )

 مهمترین فعالیتها:

الف – بیماری های واگیر

 

1-      آموزش بیماریهای واگیر جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم

 

2-      مراقبت بیماریهای واگیر

 

 

3-      گزارش دهی بیماریهای واگیر

 

4-      جمع آوری،تجزیه وتحلیل و ارسال آمار بیماریهای واگیر به سطح استان

 

 

5-      نظارت بر عملکرد مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

 

6-      طراحی،ارائه واجرای برنامه عملیاتی

 

7-      تشکیل کمیته ها و جلسات بخشی و بین بخشی

 

8-      تامین وتوزیع واکسن وداروهای مورد نیاز

 

 

9-      آمادگی و ذخیره واکسن ودارو

 

10- انجام واکسیناسیون سیاری ، بدو خدمت سربازی و هپاتیت ب درگروههای در معرض خطر

11-انجام آزمایشات بیماریهای واگیر و پیگیری موارد مثبت

 

12- انجام مشاوره در زمینه بیماریهای رفتاری

 

13- اجرای برنامه های کنترل ناقلین بیماریهای واگیر

ب- پیگیری برنامه های مراقبت و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر:

1-      فنیل کتونوری

 

2-      تالاسمی

 

3-      فشار خون

 

4-      سوانح و حوادث

 

5-      دیابت

 

6  -   هیپوتیروئیدی 

 

7- عقرب گزیدگی

 

7-      مار گزیدگی    

8-       سرطان...)

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1392/06/03
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  654
امروز :  1
دیروز :  0