سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 26 خرداد 1400 English
جستجو:  
شاخص ها واحد بهداشت خانواده
چاپ
شاخص های برنامه چهارم توسعه کشور دفتر سلامت خانواده و جمعیت · کاهش مرگ کودکان زیر 5 سال در اثر بیماریهای شایع · کاهش بار بیماریهای اولویت دار در کودکان زیر 8 سال · کاهش میزان مرگ نوزادان به زیر 17 درهزار موالید · کاهش مرگ کودکان یک تا 59 ماهه به کمتر از 10 در هزار موالید · کاهش میزان مرگ مادر به حدود 15 درصد هزار تولد زنده · کاهش میزان سزارین به میزان 25 درصد · افزایش پوشش مراقبت های دوران بارداری ( حداقل 6 بار ) به میزان بیشتر از 98% تا سال 1394 · افزایش پوشش زایمان ایمن به میزان بیش از 99 % تا سال 1394 · افزایش پوشش مراقبت های پس از زایمان ( حداقل 2 بار ) به میزان بیش از 98 % تا سال 1394 · افزایش پوشش زایمان بدون درد دارویی و غیردارویی به میزان 505 تا سال 1394 · کاهش اختلالات شایع دوره سالمندی و عوارض ناشی از آن به میزان 10% · کاهش میزان Unmet need ( رسیدن به میزان 5% ) · کاهش میزان حاملگی های ناخواسته به میزان 10% · کاهش اختلالات شایع دوران میانسالی و بهبود شیوه زندگی در میانسالی · سطح بندی خدمات مراقبت مادر و نوزاد · تشکیل منظم کمیته های مرگ نوزاد و مادر در حضور مستقیم شخص رئیس دانشگاه . · افزایش تخت مراقبت های ویژه نوزادان · فعال نمودن کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر و آموزش های لازم .
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/25
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  655
امروز :  1
دیروز :  0