سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 1 تیر 1400 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت خانواده
چاپ
معرفی واحد: واحد بهداشت خانواده یکی از واحد های کارشناسی ستاد شبکه بهداشت ودرمان شهرستان میباشد. که پست های زیر مجموعه این واحد به شرح زیر می باشد. 1-کارشناس مسئول بهداشت تغذیه وتنظیم خانواده 2- کارشناس بهداشت پرستاری مامایی3- 2 نفرکارشناس بهداشت خانواده- 4- کارشناس تنظیم خانواده شرح وظایف : – وظائف پست / شغل فوق الذکر براساس وظائف واحد سازمانی که در تاریخ ... به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین میگردد: 1- ارزیابی بیمارستان دوستدار کودک شهرستان 2 – بررسی و طبقه بندی نیازها و اولویت های منطقه ای و تدوین برنامه عملیاتی تغذیه و بهداشت خانواده (برنامه کودکان- - تنظیم خانواده – سالمندان- سلامت مادران)براساس مطالعات و بررسیهای بعمل آمده در شهرستان 3 – نظارت برنحوه اجرای برنامه های تغذیه و بهداشت خانواده 4 – برگزاری برنامه های آموزشی تغذیه و بهداشت خانواده براساس نیاز سنجی و بررسی های بعمل آمده 5 – آموزش و بازآموزی رده های مختلف نیروی انسانی کاردا ن–کارشناس پزشکان وبهورزان 6 – نظارت برنحوه اجرای برنامه های آموزشی مربوطه برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی 7 – برگزاری کمیته های ترویج تغذیه با شیر مادر – کمیته مرگ ومیر کودکان – کمیته ارتقاء سلامت مادران و رفع مشکلات منطقه 8 – هماهنگی لازم برای اجرای دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغ شده از معاونت بهداشتی با مراکز و خانه های بهداشت. 9- پایش ونظارت بر چگونگی اجرای برنامه های واحد در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت 10-برگزاری کلاس های ماهانه برای پرسنل واحد جهت بررسی مشکلات اجرای برنامه ورفع نواقص 11 – شرکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی ارائه شده از سوی دانشگاه و وزارت متبوع در خصوص وضعیت تغذیه و بهداشت خانواده در سطح شهرستان با هماهنگی واحد کارشناسی بهداشت خانواده معاونت بهداشتی 12 – کنترل ونظارت ذی حیاتی خانه ها ی بهداشت وجداول مربوط به برنامه بهداشت خانواده 13 – نظارت برنحوه برآورد دارویی وتقسیم دارویی برای کل سال جهت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ونظارت بر توزیع دارویی برا ی خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی در خصوص داروهای مانا ومکمل های کودکان ومادران 14 – آموزش گروههای هدف با همکاری و مشارکت سایر ارگانهای ذیربط ( آموزش و پرورش , کمیته امداد , بهزیستی , و ... ) 15 – نظارت برنحوه تأمین و توزیع نیروی انسانی واحدهای بهداشت خانواده سطح شهرستان 16 – نظارت بر تأمین و تجهیز مواد و وسایل مورد نیاز واحدهای بهداشت خانواده سطح مراکز و خانه های بهداشت 17 – نظارت بر فعالیتهای ماماهای تیم سلامت و ایجاد زمینه های آموزشی برای آنان 18 - جمع آوری اطلاعات و آمار , تهیه گزارش عملکرد و ارسال آنها به معاونت بهداشتی 19 – تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پس خوراند لازم به واحدهای تابعه 20 – ارزیابی و ارائه پیشنهاد و ایجاد و راه اندازی واحدهای جدید ارائه دهنده خدمات تغذیه و بهداشت خانواده در سطح استان 21 – هماهنگی های درون بخشی جهت رفع نیازهای آموزشی و اجرایی برنامه های تغذیه و بهداشت خانواده 22 – شرکت در اجرای طرحهای پایلوت و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج آن به معاونت بهداشتی 23 – انجام سایر امور مربوط به بخش بهداشت رئوس برنامه: رئوس برنامه بهداشت خانواده شامل موارد زیر می باشد. برنامه کودکان که شامل مانا – ترویج تغذیه با شیر مادر-کودک سالم- برنامه تنظیم خانواده برنامه مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران برنامه سالمندان مطالب آموزشی: برنامه کودکان: بوکلت چارت کودک سالم – بوکلت چارت مانا-دربرنامه ترویج تغذیه با شیر مادر جزوه آموزشی فلق ومجموعه ترویج تغذیه با شیر مادر برنامه سلامت مادران ( بوکلت چارت آموزشی مراقبت ادغام یافته سلامت مادران) برنامه تنظیم خانواده کتاب راهنمای دستورالعمل برنامه سالمندان: 4جلد کتاب شیوه زندگی سالم
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/25
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2540
امروز :  3
دیروز :  1