سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 27 خرداد 1400 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد آموزش بهورزی
چاپ

      مقدمه:

   تأمین مراقبتهای اولیه بهداشتی و تغییر سیمای بیماریها با ایجاد یک نظام منسجم ارائه خدمت به مردم خصوصا" در مناطق روستایی

  و محروم امکان پذیر می باشد در نظامی که پی ریزی شده اولین سطح تماس جامعه با واحدهای رسمی کشور خانه های بهداشت

 و مراکز بهداشتی ودرمانی فعالیت می کنند .

در راستای تحقق اهداف نظام سلامت در کشور مراکز آموزش بهورزی با هدف بهره مند کردن خانه های بهداشت

 از بهورزان دارای مهارتهای کافی از طریق آموزش و تربیت بهورزان قبل از استخدام و تدوین برنامه بازآموزی و نوآموزی آنان تأسیس گردیدند .

نظارت بر عملکرد مراکز آموزش بهورزی شهرستان ها بعهده کارشناس مسئول بهورزی استان می باشد.

 

 

-       چارت تشکیلات مرکز طبق آیین نامه بهورزی  :

1.    مدیر                                                                                 1 نفر

2.   مربی ( پرستار )                                                                  1 نفر

3.   مربی ( کارشناس بهداشت خانواده )                          1              نفر

4.   مربی ( کارشناس بهداشت محیط )                                         1 نفر

5.   مربی ( کارشناس مبارزه با بیماریها )                                       1 نفر

6.   مربی ( کاردان بهداشت خانواده )                                          1   نفر

7.   ماشین نویس                                                                     1 نفر

8.   راننده                                                                                2 نفر

9.   سرایدار / نگهبان                            سرایدار مقیم یک نفر در غیر اینصورت 3 نفر نگهبان

10.  خدمتگزار                                                              1               نفر

11.  ناظمه شب                                                           2               نفر

12.  متصدی سمعی بصری                                             1               نفر

13.     متصدی امور دفتری و بایگانی                                1               نفر

-       شرح وظایف :

1) پذیرش بهورز(بررسی پستهای بلاتصدی بهورز ، اعلام نیاز ، اخذ مجوز ، تبلیغ ، ثبت نام ، آزمون ورودی و مصاحبه و اعلام اسامی قبول شدگان و ثبت نام مجدد جهت شروع دوره آموزشی ) .

2) اجرای برنامه آموزش نظری – عملی و کارآموزی و ترتیب حضور فعال و مستمر مربیان در کلیه مراحل آموزشی .

3)   برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش ماما روستا ( طبق آیین نامه ماما روستا ) .

4) تامین محیط سالم اجتماعی برای دانش آموزان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان .

5)   برپایی اردوهای علمی ، فرهنگی ، تفریحی دانش آموزان بهورزی در معیت مربیان

6) همکاری با فصلنامه بهورز،جمع آوری و استخراج نیازهای آموزشی بهورزان شاغل از طریق فرمهای نیاز سنجی کارکنان و تهیه و جمع آوری مطالب آموزشی مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر فصلنامه .

7)  تشکیل کمیته آموزش شهرستان ( متشکل از رئیس مرکز شبکه شهرستان ، مسئولین ستادی بر حسب مورد ، مدیر مرکز آموزش بهورزی ) .

8)  شرکت در جلسات ادغام برنامه های جدید و همکاری و مشارکت در اجرای برنامه ها و انتقال آموزشها به سایر رده ها.

9)  مشارکت در برگزاری دوره های کارورزی ، کارآموزی دانشجویان پزشکی و پیرا پزشکی در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و آموزش دانشجویان دوره های پزشکی اجتماعی و جامعه نگر.

10)                        برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحدهای ستادی.

11)                        انتخاب بهورز و مربی نمونه .

12)                        تشکیل شورای بهورزی .

13)        حضورفعال دراجرای برنامه های آموزشی و بازآموزی، نوآموزی، بدو خدمت تیم سلامت شبمه بهداشت شهرستان و استان .

14)        مشارکت درنظارت بر عملکردکارکنان مراکز بهداشتی درمانی و ارسال نتایج نظارت ها و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان .

15)                        مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی شبکه بهداشت شهرستان .

16)        همکاری با شبکه بهداشت در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و مراکز بهداشتی درمانی جدید.

17)                        تمهید مقدمات دریافت دیپلم کار دانش بهورزان .

18)        مشارکت درکمیته نقل وانتقالات(به ویژه بهورزان)واموراداری بهورزان ( ارزشیابی سالیانه ، ارتقاء شغلی ، تغییر عنوان و ... )

19)                        پژوهش در عرصه های بهداشتی درمانی .

20)   مشارکت در اجرای طرح پزشک خانواده .

 
 
 

·         توزیع ساعات آموزش بهورزی

 

- توزیع ساعات آموزش بهورزی با مدرک دیپلم بر حسب هفته :

نام پایه

نظری – عملی

کارآموزی

جمع کل

ساعت

واحد

هفته

ساعت

واحد

هفته

ساعت

واحد

هفته

اول

996

27

29 هفته و 10 ساعت

510

5/8

15 هفته

1506

5/35

44 هفته و 10 ساعت

دوم

845

23

24 هفته و 29 ساعت

990

5/16

22 هفته و 22 ساعت

1835

5/39

47 هفته و 17 ساعت

جمع

1841

50

54 هفته و 5 ساعت

1500

25

37 هفته و22 ساعت

3341

75

91 هفته و 27ساعت

    

-   توزیع ساعات آموزش بهورزی کاردان مامایی وکاردان بهداشت خانواده(با گرایش بهداشت خانواده )

نام پایه

نظری – عملی

کارآموزی

جمع کل

ساعت نظری

ساعت عملی

هفته

ساعت

هفته

ساعت

هفته ( هفته ای 34 ساعت)

اول

153

114

7 هفته و 29 ساعت

156

3 هفته و 24 ساعت

423

11 هفته و 19 ساعت

دوم

137

121

7 هفته و 20 ساعت

210

4 هفته و 34 ساعت

468

12 هفته و 20 ساعت

جمع

290

235

15 هفته و 15 ساعت

366

8 هفته و 24 ساعت

891

24 هفته و 5 ساعت

 

-       توزیع ساعات آموزش بهورزی کاردان بهداشت عمومی ( با گرایش مبارزه با بیماریها )

 

نام پایه

نظری – عملی

کارآموزی

جمع کل

ساعت نظری

ساعت عملی

هفته

ساعت

هفته

ساعت

هفته ( هفته ای 34 ساعت)

اول

153

114

7 هفته و 29 ساعت

156

3 هفته و 24 ساعت

423

11 هفته و 19 ساعت

دوم

137

121

7 هفته و 20 ساعت

210

4 هفته و 34 ساعت

468

12 هفته و 20 ساعت

جمع

290

235

15 هفته و 15 ساعت

366

8 هفته و 24 ساعت

891

24 هفته و 5 ساعت

 

 -       توزیع ساعات آموزش بهورزی کاردان بهداشت محیط

نام پایه

نظری – عملی

کارآموزی

جمع کل

ساعت نظری

ساعت عملی

هفته

ساعت

هفته

ساعت

هفته ( هفته ای 34 ساعت)

اول

153

114

7 هفته و 29 ساعت

156

3 هفته و 24 ساعت

423

11 هفته و 19 ساعت

دوم

157

121

8 هفته و 6 ساعت

190

4 هفته و 14 ساعت

468

12 هفته و 20 ساعت

جمع

310

235

16 هفته و 1 ساعت

346

8 هفته و 4 ساعت

891

24 هفته و 5 ساعت

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/09/19
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1333
امروز :  1
دیروز :  1