جستجو:  
پنجشنبه 7 اسفند 1399

 
 
کارشناسان
چاپ

 اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر

 

        سارا دبیریان : رئیس اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر

 مسئول دفتر اداره نظارت بر دارو و مخدر

                سرور احمدی 

 

واحد نظارت و بازرسی

 

1)     افشین جهش: مسئول واحد نظارت و بازرسی

2)     سهیلا فرزاد: کارشناس نظارت و بازرسی

3)     ماریا اسماعیل زاده: کارشناس نظارت و بازرسی

4)     صنم صداقت نیا: کارشناس نظارت و بازرسی

5)     ندا یعقوبی: کارشناس نظارت و بازرسی

6)     سعید ایرانخواه: کارشناس نظارت و بازرسی

7) فاطمه حیدرزاد :کارشناس نظارت و بازرسی

 

واحد امور بیمارستان ها

 

1)     پریسا شاه محمودی: مسئول واحد امور بیمارستان ها

2)     زهرا هنربری کوهی: کارشناس واحد امور بیمارستان ها

3)     مریم رسولی: کارشناس واحد امور بیمارستان ها

4)     فروغ حیدرزاد پهلویانی: کارشناس واحد امور بیمارستان ها

5)     سیده زهرا محمودی: کارشناس واحد امور بیمارستانها

6) سیده زهرا محمودی : کارشناس واحد امور بیمارستانها

7) مهتاب غمگسار : کارشناس واحد امور بیمارستانها

 

واحد امور داروخانه ها و توزیع

 

1)     مرضیه احمدی ماچیانی: کارشناس واحد امور داروخانه ها و توزیع

2)     افسانه شبانی: کارشناس واحد امور داروخانه ها و توزیع

 

واحد نظارت بر مواد مخدر

 

1)     مرجان جعفری خرازی: کارشناس واحد نظارت بر مواد مخدر

2)     صدیقه زادکاظمی: کارشناس واحد نظارت بر مواد مخدر

3)     مریم عفت پناه کمایی: کارشناس واحد نظارت بر مواد مخدر

 4)         غزاله افشار ایمانی : کارشناس واحد نظارت بر مواد مخدر

 

انبار دارویی

 

           نگار مهربخش: مسئول فنی انبار دارویی

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/04/15
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  7940
امروز :  2
دیروز :  3