جستجو:  
یکشنبه 10 اسفند 1399

 
 
معرفی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی
 
 
معرفی مدیریت
چاپ
 
 

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتیمدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی

مهندس فرید خلیلی

 


 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/18
 
     
 
 
شرح وظایف اداره
چاپ

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی یکی از ادارات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد.در این آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی فرآورده های واحد های تولیدی، محصولات در سطح عرضه، نمونه های ارسال شده از گمرک و مراکز قضایی مورد آزمون قرار میگیرد. تمامی این فعالیت ها طبق الزامات سازمان غذا و دارو، استاندارد و نیاز مشتریان صورت می پذیرد.

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی به منظور انجام آزمونهای تعریف شده فوق، دارای پرسنل فنی و مدیریتی با شرح وظایف مشخص می باشد.

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی شامل:

1) بخش پذیرش

2) بخش میکروب شناسی

3) بخش شیمی مواد غذایی

4) بخش آرایشی و بهداشتی

5) بخش دستگاهی

6) بخش تضمین کیفیت (QA)

این مدیریت کنترل بهداشت و سلامت مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نمونه های تولیدی، صادرات و سطح عرضه را به عهده دارد و فعالیتهای خود را با بررسی های ارگانولپتیکی و آزمونهای شیمیایی و میکروبی و سم شناسی بر اساس استاندارد های موجود و دستورالعمل های اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو انجام می دهد.

در این راستا مدیریت آزمایشگاه صراحتا اعلام می دارد که عملکرد کارکنان این آزمایشگاه مبرا از هر گونه اعمال فشار داخلی و خارجی، در خصوص نحوه انجام آزمونها، تهیه گزارشات و ارائه نتایح آزمون می باشد. همچنین آزمایشگاه متعهد می گردد که مسئول حفظ و نگهداری کلیه اطلاعات مربوط به نمونه ها بوده و نتایج حاصل از آزمونها را محرمانه تلقی می نماید.

این مجموعه خود را موظف به پیگیری و اجرای سیستم مدیریت کیفیت و برآورده کردن کلیه الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 دانسته و خود را ملزم و متعهد می داند که منابع و امکانات لازم را برای تحقق اهداف، برآوردن الزامات این استاندارد و استفاده از آخرین ویرایش استاندارهای بین المللی و ملی و همچنین روش های تایید شده، جهت آزمون استفاده نماید.

این آزمایشگاه جهت تامین سلامت جامعه و با تعهد به رویه های مناسب از طریق کنترل مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی با ارائه خدمات با کیفیت، موارد زیر را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است:

 •  به کارگیری افراد توانمند و دارای صلاحیت در آزمایشگاه، برای انجام صحیح و دقیق آزمون ها

 •  ایجاد انگیزش، بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت و ارتقاء سطح مهارت و توانمندی کارکنان از طریق آموزش های سیستماتیک

 •  توسعه دامنه عملکرد به منظور ارائه خدمات مطلوبتر در حوزه سلامت با تمرکز بر محصولات تولیدی استان مانند چای، روغن زیتون، برنج

 •  استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود

 •  پیگیری به موقع و مناسب شکایات رسیده از سوی مشتریان و ارزیابی رضایت مندی آنان

 • پیشگیری کاهش ریسک های خطر و جنبه های زیست محیطی موجود در آزمایشگاه

 •  همکاری با مشتریان در راستای پایش عملکرد آزمایشگاه و حفظ اسرار آنها

شرح وظایف:

 •  کنترل کیفی محصولات واحد های تولیدی، سطح عرضه، واردات و مراجع قضایی

 •  استقرار سیستم مدیریت کیفیت

 •  فراهم آوردن امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب

 •  شرکت در انجام کنترل سطح عرضه (PMS)

 •  شرکت در آزمون های PT,RM,ERM جهت بالا بردن کیفیت آزمونها

 •  بازرسی از آزمایشگاههای واحد های تولیدی

 •  بررسی و تایید صلاحیت آزمایشگاههای کنترل واحد های تولیدی در زمان اخذ پروانه بهره برداری و صدور پروانه ساخت

 •  بررسی و تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار و مجاز جهت صدور پروانه موافقت اصولی و پروانه بهره برداری

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/01