جستجو:  
سه شنبه 25 خرداد 1400

 
 
معرفي اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي
 
 
معرفي مديريت
چاپ
 
 
 
 

اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی


مدیراداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

مهندس علیرضا نجفی

کارشناسی ارشد صنایع غذایی 

 Email:

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/18
 
     
 
 
شرح وظايف اداره
چاپ