جستجو:  
سه شنبه 25 خرداد 1400

 
 
در حال تصویب
چاپ
 
 
 

ü طرح آقای دکتر مسعود حمیدی با عنوان بررسی اثر اتانولی گیاه stevia rebaudiana بربقایای سلولی و بیان ژنهایbd2 CD95,P53,BAX2MDM, درسلولهای سرطان پستان رده MCF-7,MDA_MB_cf68و سرطان معده (رده MKN-45)

ü طرح خانم دکتر حصاری با عنوان بررسی اثربخشی مدیریت بر میزان کاهش وزن کارکنان تحت رژیم غذایی کم کالری ، در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

ü طرح آقای مهندس عباس نعیمی با عنوان مقایسه وضعیت مصرف جوش شیرین درتولید انواع نان سنتی قبل و بعد از مداخله آموزشی در نانوایی های شهر رشت در سال 1397

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/12/28