جستجو:  
پنجشنبه 7 مرداد 1400

 
 
مصوب
چاپ

طرح های تحقیقاتی مصوب شده:

 - طرح آقای مهندس عباس نعیمی با عنوان بررسی تقلب در تهیه روغن زیتون های بدون مجوز با استفاده از پروفایل اسیدهای چرب آنها در شهرستان رودبار در سال 1397

 

- طرح مشترک آقای مهندس عباس نعیمی و آقای دکتر شکار سرایی با عنوان جدا سازی و خالص سازی اسیدهای چرب روغن زیتون (بویژه اسید اولئیک و اسید لینولئیک ) با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

 

- طرح مشترک آقای مهندس عباس نعیمی و آقای دکتر مهدی شیخان با عنوان: استخراج تئافلاوین و مشتقات آن از ضایعات چای سیاه با استفاده از کروماتوگرافی تهیه ای با کارایی بالا

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/11