جستجو:  
پنجشنبه 14 مرداد 1400

 
 
معرفی مرکز
چاپ
  
 

معرفی مرکز:

مرکز تحقیقات غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در اردیبهشت 1397با هدف گسترش پژوهش وتوسعه امور تحقیقاتی و پروژه های کار آفرینی در زمینه انواع محصولات غذایی و دارویی(با اولویت محصولات بومی گیلان)به ریاست خانم دکتر زهرا حصاری در معاونت غذا و داروی گیلان و با کوشش و پیگیری تعدادی از اعضا محترم و به پشتیبانی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان،شروع به فعالیت کرده است .

 افیلیشن فارسی :

مرکز تحقیقات غذا و دارو، معاونت غذاو دارو، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

 

افیلیشن انگلیسی:

Food and drug research center, vice-chancellery of food and drug, guilan university of medical sciences, rasht, iran   

 

لیست دستگاه ها :

دستگاههای بخش شیمی (GC-اسپکتروفتومتر-اتمیک ابزوربشن-سوکسله-پرتیین گیری-روتاری در خلاءو انواع آون سانتریفوژو ترازو )و مجموعه کامل دستگاههای بیوتکنولوژی (PCR-سانتریفوژیخچال دار و ...) و دستگاه های مربوط به بخش میکروب شناسی

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/20