جستجو:  
سه شنبه 25 خرداد 1400

 
 
بخش شیمی میکروب شناسی
چاپ

بخش میکروب شناسی:

  • انجام کلیه آزمونهای تخصصی باکتری شناسی در انواع مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، متناسب با نوع نمونه مورد نظر و طبق آخرین ضوابط اداره کل آزمایشگاه ها و استاندارد ملی

  • شناسایی تخم انگل در سبزیجات خشک و تازه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/01