جستجو:  
پنجشنبه 7 مرداد 1400

 
 
تاریخچه
چاپ

 

اهداف مرکز:

این مرکز علاوه بر انجام و ارایه طرح های تحقیقاتی مرتبط با صنایع غذایی و دارویی ،در خصوص طرح های کار آفرینی و همچنین بررسی تقلبات و ایمنی مواد غذایی با اهداف ذیل فعالیت دارد

1.توسعه و بکارگیری دانش در زمینه پژوهش و تحقیقات غذایی و دارویی

2.ایجاد بسترو زمینه مناسب برای ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات غذایی و دارویی

3.برقراری ارتباطات بین دانشگاهی

4.ترغیب ،تشویق و بکارگیری استعدادهای جوان برای مشارکت هر چه بیشتر در امور تحقیقاتی

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/12/03