جستجو:  
پنجشنبه 7 اسفند 1399

 
 
فرمها و چک لیست ها
چاپ

چک لیست PRPS

فرم های خام مورد نیاز پروانه ساخت

- تعهد نامه محضری تعلیق پروانه صادره

- تعهد نامه محضری رعایت موارد مندرج در طرح برچسب و الزامات مندرج در ضابطه برچسب گذاری

- فرم چهار برگی صدور پروانه بهداشتی ساخت

 

فرم های خام مورد نیاز پروانه ساخت ظرفیت خالی

- تعهد نامه محضری رعایت موارد مندرج در طرح برچسب و الزامات مندرج در ضابطه برچسب گذاری

- فرم سه برگی تکمیل شده صدور پروانه بهداشتی ساخت

 

 

 

 

لیست مدارک مورد نیاز و فرم های خام پروانه بهره برداری

  1. فرم شماره 1 وضعیت و امکانات ساختمانی
  2. لیست مدارک مورد نیازصدور پروانه بهره برداری

 

 

 HACCP

چک لیست ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی 

ISO22000 

 

چک لیست ارزیابی و درجه بندی کارخانجات 

 HACCP checklist.97

ISO22000 checklist.97 

PRPchecklist .97 

supplier and distrbution 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/06/10
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  3181
امروز :  1
دیروز :  2