سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 29 فروردین 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1399/10/08     تعداد دفعات مشاهده 33 بار     ساعت 10:02:32     گروه خبری اخبار مرکز تحقیقات چشم

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر صلاح سبنان دستیار تخصصی چشم پزشکی
تصویر

جلسه دفاع پایان نامه دستیار تخصصی چشم پزشکی" آقای دکتر صلاح سبنان"

با عنوان میزان تاثیر قطره چشمی آتروپین 1/0% و 01/0% و پلاسبو در سیر نزدیک بینی در افراد 6 الی 18 سال " 

اساتید راهنما : دکتر حسن بهبودی - دکتر عبدالرضا مدقالچی

 

اساتید مشاور : دکتر رضا سلطانی مقدم - دکتر احسان کاظم نژاد

 

زمان :  چهارشنبه  8/28/ 99 ،  ساعت 8/30