سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 3 مرداد 1400 English
جستجو:  
طرحهای تحقیقاتی پایان یافته
 

طرح های پایان یافته

1

بررسی تکرار پذیری دستگاه OCT در اندازه گیری ضخامت لایه عصبی شبکیه در چشم افراد طبیعی (مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده) مصوب سال 1389

2

بررسی اثرات درمانی تاثیر داخل زجاجیه آواستین در درمان CSCR مزمن

( مجری طرح : دکتر محمدرسول صبوری نژاد )

3

بررسی اثرات درمانی داخل زجاجیه ای آواستین در سنترال سروز کوریورتینوپاتی مزمن

( مجری طرح : دکتر محمدرسول صبوری ) مصوب 28/8/90

4

بررسی پایایی و تکرار پذیری دستگاه Spectral domain cirrus OCT

( مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده ) مصوب 1391

5

بررسی کیفیت زندگی در بیماران گلوکومی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان

 امیرالمومنین (ع) رشت
(مجری طرح : مریم خوشبخت، دکترسهیل سلطانی پور)

6

بررسی فراوانی اختلالات بینایی در تصادفات رانندگان مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی پورسینا از 1/10/1387 لغایت 1/4/1388   

( مجری طرح : دکتر حسن بهبودی ) مصوب سال 1387

7

بررسی بروز رتینوپاتی نوزادان نارس (ROP) و عوامل خطرساز آن در شیرخواران نارس ارجاع شده از استان گیلان به بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت

(مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده ) مصوب 11/12/93

8

بررسی فراوانی بیماریهای دیابتیک رتینوپاتی و دژنرسانس وابسته به سن ماکولا و سایر علل مرتبط با نابینایی ، کم بینایی در جمعیت بالای 50 سال استان گیلان در سال 1391

(مجری طرح : دکتر حسن بهبودی دکتر سیامک مرادیان مشترک با دانشگاه شهید بهشتی تهران )

9

تأثیر ریفامپین خوراکی در درمان کوریورتینوپاتی سروز مرکزی ایدیوپاتیک حاد
( مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده )
مصوب 23/5/91

10

بررسی مقایسه تغییرات فشار داخل چشمی حین پوزیشن پرون در جراحی لامینکتومی با دو روش بیهوشی وریدی و ایزوفلوران ( مجری طرح : دکتر علی اشرف )

11

بررسی فراوانی نسبی انسداد مجرای اشکی در بیماران کاندید جراحی کاتاراکت

( مجری طرح : دکتر آبتین حیرتی )

12

ارزیابی ضخامت نرمال ماکولا بر حسب سن و جنس در افراد سالم با استفاده از
Cirrus HD-OCT در شهر رشت

( مجری طرح : دکتر محمدرسول صبوری )

13

بررسی فراوانی نسبی موفقیت عمل داکریوسیستورینوستومی بیرونی بدون فلاپ ساک اشکی در مبتلایان به انسداد مجرای اشکی مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین رشت 92-90

(مجری طرح : دکترحسن بهبودی ) مصوب 23/12/91

14

بررسی اثربخشی ترانکسامیک اسید موضعی در کاهش خونریزی حین و بعد از عمب داکریوسیستورینوستومی اکسترنال در مبتلایان به انسداد اولیه اکتسابی مجرای نازولاکریمال : یک کارآزمائی بالینی تصادفی و دوسوکور  )مجری طرح : دکتر علی اشرف)

15

بررسی خطای تشخیص بالینی ضایعات ماکولا بر اساس یافته های oct در بیماران کاندید جراحی کاتاراکت مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین رشت در سال 92 1393

( مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده )

16

بررسی فراوانی نسبی Agger Nasi (ANC)Cell و یافته های رادیو لوژیک همراه در بیماران کاندیدای جراحی داکریوسیستورینوستومی در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) ( مجری طرح : دکترحسن بهبودی )

17

بررسی تغییرات آستیگماتیسم قرنیه بعد از عمل جراحی عضلات رکتوس در بیماران مبتلا به استرابیسم مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) در سال 1392
( مجری طرح : دکترعبدالرضا مدقالچی )

18

بررسی ارتباط ضخامت لایه عصبی شبکیه با آمبلیوپی
( مجری طرح : دکتر عبدالرضا مدقالچی )

19

بررسی فراوانی HTN , DMI , IHD در بیماران مبتلا به کاتاراکت جراحی شده در بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت (مجری طرح : دکتر دکتر محمدرسول صبوری)

20

مقایسه فشار داخل چشم و عمق اتاق قدامی قبل و بعد از عمل جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیون 1389 1388 ( مجری طرح : دکتر آبتین حیرتی )

21

بررسی نظر متخصصین اطفال استان گیلان در مورد معیارهای غربالگری رتینوپاتی نارسی

( مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده )

22

مقایسه اندازه گیری ضخامت قرنیه با اسپکولار میکروسکوپی غیرتماسی و پاکی متری اولتراسوند

( مجری طرح : دکترمحمدرضا پنج تن پناه )

23

بررسی تکرارپذیری دستگاه OCT در اندازه گیری ضخامت لایه عصبی شبکیه در چشم بیماران مبتلا به گلوکوم ( مجری طرح : دکتررضا سلطانی مقدم)

24

بررسی عوامل مرتبط با تمایلات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در انتخاب رشته تخصصی

( مجری طرح : دکتریوسف علیزاده ، مریم خوشبخت )

25

بررسی پیامدهای عمل جراحی lateral tarsal strip در بیماران مبتلا به انتروپیون involutional پلک تحتانی مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت

 ( مجری طرح : دکتر آبتین حیرتی )

26

بررسی نتایج پروبینگ مجرای اشکی در اطفال 9 ماهه تا 4 سال مراجعه کننده به کلینیک از سال 1390 1378 ( مجری طرح : دکترعبدالرضا مدقالچی )

27

بررسی دانش و عملکرد در زمینه سندرم بینایی ناشی از کار با رایانه در کاربران دانشگاه علوم پزشکی گیلان

( مجری طرح : دکترمحمد رسول صبوری)- مصوب 25/11/90

28

بررسی عوامل مرتبط با همکاری بیمار حین جراحی امولسیفیکاسیون با بی حسی موضعی در مراجعین به بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت در سال 91-1390    ( مجری طرح : دکترآبتین حیرتی)

29

بررسی پایایی (تکرارپذیری) دستگاه OCT (Spectral domain cirrus) در اندازه گیری ضخامت ماکولا در چشم های قبل و بعد از دیلاتاسیون مردمک ( مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده) مصوب 20/8/91

30

بررسی شدت بیماری کراتوکونوس بر اساس elevation ناشی از دو سطح رفرانس معمولی و enhanced

( مجری طرح : دکترمحمدجواد محمدی دکتر رضا سلطانی مقدم ) مصوب سال 1392

31

بررسی بروز، پیامد سندرم ترسون و عوامل مرتبط با آن در بیماران با خونریزی تحت عنکبوتیه (SAH) بستری در بیمارستان پورسینای رشت       (مجری: دکتر حسن بهبودی) مصوب سال 1392

32

مقایسه تاثیر دو روش اداره بیهوشی پروپوفول و ایزوفلوران بر تغییرات فشار داخل چشم در بیماران تحت جراحی لامینکتومی در پوزیشن پرون در مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت در سال 91-90

(مجری : دکتر علی اشرف- دکتر حسن بهبودی)

33

مقایسه جراحی ناخنک به دو روش پیوند ملتحمه ای آزاد و استفاده از غشای آمنیوتیک در بیماران تحت عمل جراحی ناخنک در بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت طی سالهای94-1393

(مجری: دکتر میترا اکبری) مصوب 26/12/93

34

بررسی توافق پریمتری و اپتیکال کوهرنس توموگرافی در تشخیص زودرس رتینوپاتی ناشی از هیدروکسی کلروکین (مجری: دکتر صبوری) مصوب 5/3/93

35

بررسی همبستگی بین ایندکس های اندازه گیری شده توسط پنتاکم با Elevation Difference قرنیه در بیماران با کراتوکونوس خفیف و متوسط در سال 1393 در مرکز آ موزشی درمانی امیرالمونین شهر رشت

(مجری: دکتر رضا سلطانی مقدم) مصوب 29/2/93

36

 ارزیابی ضخامت نرمال کوروئید بر حسب سن با استفاده از تصویر برداری EDI-OCT در شهر رشت

( مجری طرح : دکتر محمدرسول صبوری ) مصوب 2/9/94

37

 ارزیابی تشخیصی معیارهای غربالگری توصیه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تشخیص بیماران ROP نیازمند درمان مراجعه­ کننده به مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین رشت

( مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده ) مصوب 1394

38

بررسی جراحی استرابیسموس بر تغییرات شکاف پلکی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) در سال 1394      ( مجری طرح : دکتر مدقالچی ) مصوب 1394

39

      ارزیابی اثرات درمانی قطره تاکرولیموس موضعی ۰.۰۵٪ در درمان کراتیت استرومایی غیر نکروزان هرپس سیمپلکس  مجری طرح : خانم دکتر میترا اکبری(مصوب 27/5/95) دانشجوی رشته پزشکی عمومی امیر نصرتی

40

بررسی پیشرفت (progression) بیماری کراتوکونوس بیماران زیر 25 سال بدون انجام جراحی crosslink Collagen (CXL) مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین شهر رشت در طی سالهای 1392-1394

( مجری طرح : دکتر رضا سلطانی مقدم (مصوب 23/5/95)- دستیار تخصصی چشم دکتر مریم عزتی

41

ارزیابی تاثیردرمانی تزریق داخل زجاجیه ای متوتروکسات در بیماران دیابتی مبتلا به ادم مقاوم ماکولا

 مجری طرح : دکتر محمدرسول صبوری (مصوب 23/5/95)- دستیار تخصصی چشم دکتر نیره رزاق پور

42

بررسی اثر بارداری بر ضخامت کوروئید در زنان باردار سالم مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهرا رشت - ( مجری: دکتر یوسف علیزاده)1395 - دستیار تخصصی چشم دکترمریم متقی نیا

43

بررسی نتایج کراس لینکینگ قرنیه دربیماران با کراتومتری ماکزیمم بالای 58 دیوپتر

 (مجری طرح : دکتر سلطانی مقدم ) مصوب 8 دی ماه 1393 پایان نامه پزشکی عمومی دکتر رضا دالوندی

44

بررسی شدت بیماری کراتوکونوس بر اساس اندکس های پیشرفت پاکیمتریک (PPI) اندازه گیری شده توسط پنتاکم در سال 1393 در مرکز آ موزشی درمانی امیرالمومنین (ع) شهر رشت

مجری: دکتر رضا سلطانی مقدم (مصوب 31/6/94) دکتر امین همافر

45

بررسی نظر متخصصین چشم و اپتومتریست ها در مورد درمان آمبلیوپی در استان گیلان  در سال 1396 

مجری طرح : دکتر عبدالرضا مدقالچی دانشجو : شاهین عبداله وند

46

مقایسه ی نتایج عمل جراحی فیکوویسکوکانالوستومی در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز اولیه و گلوکوم سودواکسفولیاسیولا در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) در سال 98 – 97 

مجری طرح : دکتر آذری پور   _  دستیار تخصصی چشم : دکتر یاسر خاکپور

47

ارزیابی پروپوزال اینترنی " مقایسه ی نتایج عمل جراحی فیکوویسکوکانالوستومی با ویسکوکانالوستومی بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز اولیه مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین رشت

مجری : دکتر ابراهیم آذری پور  اینترن : علی  نهرمیانی

48

ارزیابی بیماری ماکولا تشخیص داده نشده از نظر بالینی قبل از جراحی کاتاراکت بوسیله Macular SD-OCT در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) در طی سالهای 9897 

مجری : دکتر علیزاده   _    دستیار تخصصی چشم : دکتر برومندپور

49

بررسی تاثیر قطره کتورولاک موضعی در میزان التهاب و عوارض سگمان قدامی بعد از جراحی کاتاراکت در افراد مبتلا به سندروم سودواکسفولیاسیون 

مجری : دکتر اکبری - دستیار تخصصی چشم : دکتر محمدپور

50

ارزیابی تاثیر قطره سیکلوسپورین 05/0% بر عود جراحی ناخنک در بیماران تحت عمل جراحی ناخنک در بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت طی سالهای 1397 الی 1398

مجری : دکتر میترا اکبری - دستیار تخصصی چشمدکتر مروج

51

بررسی تداخلات دارویی در بیماران مسن مبتلا به گلوکوم مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) رشت

 مجری:  دکتر آزاده متولیان  _  دانشجوی دکترای عمومی داروسازی : هاله علیزاده

52

بررسی مشخصات اپیدمیولوژیک کراتیت های قارچی در بیماران بستری در بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت طی سال  قبل از 1397

مجری : دکتر میترا اکبری و اینترن محدثه صدیقی 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/03/26
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1495
امروز :  2
دیروز :  0