جستجو:  
چهارشنبه 6 مرداد 1400

تاریخ انتشار: 1400/03/27     تعداد دفعات مشاهده 39 بار     ساعت 00:00     گروه خبری اخبار معاونت آموزشی - اخبار امور هیئت علمی

برگزاری وبینار آشنایی باECGطبیعی ودیس ریتمی های قلبی
تصویر

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان وبینار آشنایی باECGطبیعی ودیس ریتمی های قلبی در تاریخ بیست و هفتم خرداد ماه سال  هزارو چهارصد، با حضور مجازی مشمولین (کارشناس ارشد پرستاری ، کارشناسی پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری ) برگز ار گردید.این برنامه به دبیری خانم دکترسودابه حدادی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و سخنرانی اساتید گروه بیهوشی و برگزار شد.دراجرای این برنامه مدیریت آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دفترپرستاری بیمارستان امیرالمومنین  همکاری داشتند و در حال حاضر محتوی وبینار از طریق لینک زیر قسمت محتوی وبینارها  قابل مشاهده است.

https://gilan.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx?CenterID=21

تصاویر مرتبط
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  562158
امروز :  8
دیروز :  177