جستجو:  
یکشنبه 22 فروردین 1400

 
 
تفاهم نامه

 
 
دانلود تفاهم نامه «طرح تحول و نوآوری آموزش عالی بخش سلامت» بین معاونت آموزشی وزارت بهداشت و منطقه آمایش سرزمینی یک
 
 

 *******************************************************

 تفاهم نامه دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و گیلان

 

  *******************************************************

تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی گیلان و گیل 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/11/19