جستجو:  
یکشنبه 22 فروردین 1400

 
 
اعضای دبیرخانه
 
 
 رئیس برنامه تحول و نوآوری
 
دکتر ارسلان سالاری
ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 
 قائم مقام برنامه تحول و نوآوری

 

 

 

دکتر مرتضی رهبر طارمسری
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 
سرپرست دبیرخانه 
 
دکتر محمدتقی مقدم نیا
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 
کارشناس تحول در آتنا: خانم اخوان      کارشناس تحول در HOP: خانم روح الامین
 ردیف عنوان بسته
نام و نام خانوادگی نمایندهکارشناسان
1
آینده نگاری و مرجعیت علمی آموزش پزشکی
 
دکتر ایده دادگران 
 خانم سیده انسیه میرحجتی
 2 حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم 

 

 دکتر احسان ابوطالب

 خانم مینا اخوان 
 3آموزش پاسخگو و عدالت محوری

 دکتر سهیل سلطانی پور

خانم صدیقه فلاح  
4 توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه آموزشی 

 

 دکتر ابراهیم نصیری 

 

خانم فریبا ندیم 

خانم مهندس مهناز مجرد

 5 آمایش سرزمینی، تمرکز زدایی و توانمند سازی دانشگاهها 

 

دکتر نجم اله طایفه

دکتر گلاره بی آزار 

 آقای ابراهیم آوازی
 

خانم مریم کولایی

خانم سارا یحیی زاده 

 
 6 اعتلای اخلاق حرفه ای 

دکتر کورش دل پسند 

خانم سولماز فیضی 
 7 بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی 

 

دکتر داوود روستایی 

 8توسعه آموزش مجازی سازی در علوم پزشکی 

 دکتر بردیا ودیعتی صابری

 خانم مهندس ندا طاعتی
9
ارتقای نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی  
 
 خانم دکتر ماهدخت طاهری
خانم سپیده روح الامین 
 10اعتباربخشی موسسات و بیمارستانهای آموزشی  

 خانم دکتر زهرا طاهری ازبرمی

 
 11 توسعه و ارتقای زیر ساختهای آموزش پزشکی

دکتر محمدتقی مقدم نیا 

 
خانم مهندس فاطمه مشیر سینایی
 
خانم مهندس مهناز مجرد
 12پایش و ارزیابی برنامه 

 

دکتر محمدتقی مقدم نیا 

 خانم سپیده روح الامین
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/11/08