جستجو:  
پنجشنبه 7 مرداد 1400

 
 
مديريت محتوا
 
 
معرفی :
کمیته تمام وقتی و حق التدریس از زیر مجموعه های معاونت آموزشی امور هیأت علمی دانشگاه می باشد که کلیه فعالیت های  آموزشی ، پژوهشی و اجرائی اعضای هیأت علمی شاغل و اساتید مدعو را بر اساس مصوبات هیأت امنا و آئین نامه های داخلی جهت تعیین میزان فعالیت و پرداخت ها مورد بررسی قرار می دهد.
 
 
 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/12/07

وظایف :

·        دریافت قراردادهای  تنظیم شده تمام وقتی و حق التدریس در زمان های تعیین شده 

·        بررسی فرم تمام وقتی و حق التدریسی اعضای هیأت علمی، غیر هیأت علمی و مدرسین مدعو

·        معادلسازی فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرائی ... بر اساس مصوبات موجود

·        برقراری طرح تمام وقتی بر اساس مصوبات موجود 

·        انعکاس گزارشات به دانشکده ها و معاونت توسعه مدیریت و منابع جهت پرداخت ها

·        کنترل و تنظیم مکاتبات مربوط به امور هیأت علمی در اتوماسیون

·        استعلام از معاونت درمان جهت برقراری محرومیت از مطب اعضای محترم هیأت علمی

·        مکاتبات متفرقه مربوط به درخواست های مختلف هیأت علمی و پاسخ به وزارت متبوع

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/12/07