جستجو:  
پنجشنبه 7 مرداد 1400

 
 
کتاب های الکترونیکی
 
تحول در نظام سلامت بدون شک یکی از بزرگترین و اثرگذارترین اقداماتی است که در هر کشوری می‌تواند ضامن رشد و توسعه پایدار در آن جامعه گردد. در این راستا فرایند آموزش بالینی بعنوان فرایندی پویا که از طریق ایجاد فرصت‌های متناسب با اهداف آموزشی موجبات تسهیل یادگیری در محیط بالین شده و دانشجویان علوم پزشکی را به فراگیری مهارت‌های ذهنی، روانی و عملکردی متنوع و ضروری برای مراقبت از بیمار ترغیب می‌نماید. لذا آموزش بالینی را می‌توان بعنوان منبع یادگیری و شکل‌دهی هویت حرفه‌ای دانشجویان علوم پزشکی مطرح نمود. مفهوم واقعی آموزش در بالین یعنی ایجاد بستر مناسب برای همسو کردن اطلاعات علمی پایه دانشجویان با مهارت‌های حرفه‌ای، که این امر از طریق کسب تجارب بالینی و تمرین مهارت‌ها تحت نظارت استاد از طریق مشاهده، مشارکت، انجام رویه‌های بالینی، استنتاج و اداره بیماران تحقق میابد. از این رو بمنظور بهبود و ارتقای کیفیت وضعیت آموزش در عرصه بالین، ارزیابی مستمر آموزش بالینی به عنوان فرایند پیچیده‌ای که همواره تحت تاثیر عوامل و متغیر‌های مختلفی قرار دارد امری ضروری است.
مولفین : ساقی موسوی، دکترحسین خوشرنگ
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/11/15

اخلاق و قانون در قلمرو علوم پزشکی

نویسندگان : ساقی موسوی ، دکتر ساغر فاطمی،دکترحسین خوشرنگ

ویرایش:دکتر ساغر فاطمی

شمارگان: 1000

نوبت: اول

طرح روی جلد: دکتر ساغر فاطمی

صفحه آرایی: موسسه کبیر ـ 3241096 -0131

ناشر:معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان-مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/11/16