جستجو:  
یکشنبه 22 فروردین 1400

 
 

شاسنامه سوابق آموزشی، پزوهشی و اجرایی  : لینک
Email :
dr_m_rahbar@yahoo.com

معرفی معاونت

 معرفی معاونت آموزشی علوم پزشکی گیلان


                                                                                                  

 
 

نام :دکتر مرتضی
نام خانوادگی : رهبر طارمسری
تخصص : پزشکی قانونی و مسمومیتها

 

حوزه معاونت آموزشی با برنامه ریزی در جهت ارتقاء شاخص های کیفی و کمی در حیطه آموزش، نقش موثری در رتبه بندی و اعتبارسنجی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایفا می نماید.استفاده از یافته های پژوهش های کاربردی در حیطه آموزش و یادگیری ، این معاونت را در جهت جلب رضایت مراجعین و سایر استفاده کنندگان خدمات آموزشی یاری می رساند.اهداف معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، تربیت و آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی ، جذب اعضای هیأت علمی توانمند و ارتقاء دانش و مهارت های ایشان به روش های علمی، در جهت تأمین نیازهای جامعه به نیروی انسانی کارآمد در حیطه سلامت می باشد . در این راستا ضمن استفاده از اطلاعات موجود و نظرات کارشناسان عالی دانشگاه اقدام به برنامه ریزی نموده و با بازنگری و تدوین قوانین، زمینه هایی پویا، در جهت تأمین نیازهای اساسی، جدید و واقعی دانشگاه فراهم می آورد. این معاونت شامل چهار مدیریت امور آموزشی، مدیریت تحصیلات تکمیلی،  مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی،مدیریت آموزش مداوم ،  مدیریت امور هیت علمی میباشد.


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/09/16