جستجو:  
پنجشنبه 7 مرداد 1400

 
 
فرآیندهای جاری
چاپ

 

 

 
فرایندهای جاری
  1  
 فرم تقاضای مهمانی  
 2 
 صدور مجوز و تحویل مدارک ( دانشنامه )
3
تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان  
4
 گواهینامه موقت تحصیلی 
5
فرم تقاضای دریافت کارت دانشجویی دانشجویان مهمان و انتقال
فرم استاد نمونه
1
فرم مشخصات اعضای هیات علمی نمونه 
2
ویژه اعضای هیات علمی بالینی 
3  ویژه اعضای هیات علمی پایه، دندانپزشکی و پرستاری و مامایی
فرم ها و فرآیندهای مرکز مطالعات
1
فرم ثبت نام آنلاین کارگاه های الکترونیکی
2
 فرم درخواست ایجاد درس الکترونیکی
3
فرم های واحد ارزشیابی
4
 فرم های پژوهش در آموزش پزشکی
5
فرم ثبت نام درخواست مشاوره
6
فرم ثبت نام آنلاین داوری
فرم های جشنواره شهید مطهری
 1 فرم درخواست ارزشیابی فعالیتهای نوآورانه آموزشی جشنواره شهید مطهری 
 2

فرم ارزشیابی فعالیتهای نوآورانه آموزش پزشکی( داوران )- جشنواره شهید مطهری

اسناد برنامه راهبردی دانشگاه
1
کتابچه سند برنامه راهبردی دانشگاه
2
فرم شناسنامه پروژه استراتژیک
 نیازسنجی ها
1 پرسشنامه نیازسنجی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به فراگیری زبان انگلیسی
تجهیزات آموزشی گروه های بالینی 
 1 فرم تجهیزات آموزشی گروه های بالینی مراکز آموزشی
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/12/02
 
     
 
 
نقل و انتقال فايل پيشرفته
اقدام: شروع...
/ :مسیر جاری
پوشه(ها): 0
فایل(ها): 1
مجموع حجم فایل ها: KB6,279
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  12647
امروز :  2
دیروز :  2