جستجو:  
پنجشنبه 7 مرداد 1400

 
 
صدور مجوز و تحویل مدارک ( دانشنامه )
 

مدارک مورد نیاز برای اخذ دانشنامه تحصیلی  (به غیر از مقاطع تخصص)

1-    تصویرگواهی انجام یا معاف از طرح نیروی انسانی  ( برای رشته طرح دار اجباری )

2-    اصل تسویه حساب با صندوقهای رفا ه دانشجویی ( قابل دریافت ازواحد  صندوق رفاه مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان یا صندوق های رفاه تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ) برای دوره های شبانه صرفا مختص  دانش آموختگانی که از تاریخ 1/1/77 به بعد فارغ التحصیل شده اند

3-    تصویر کارت ملی و شناسنامه

4-    تصویر کارت پایان یا معاف از خدمت وظیفه عمومی

5-    یک  قطعه عکس 4×3

6-    اصل گواهی انجام کار،(صرفا  بعد از تاریخ اتمام تحصیل  ) با ذکر تاریخ دقیق روز، ماه و سال شروع خدمت با مهر و امضا رسمی و درج  شماره و تاریخ

مدارک  مورد نیاز برای اخذ دانشنامه رشته های مقاطع  تخصص و فوق تخصص

1-    تصویر مجوز تحویل مد ارک دوره دکتری عمومی  یا تخصص ( مقطع قبلی برای آزاد سازی مقطع جدید )

2-    تصویر دانشنامه دوره دکتری عمومی  یا  تخصص ( مقطع قبلی برای آزاد سازی مقطع جدید )

3-    تصویر گواهی پایان خدمت  مورد تعهد دوره دکتری تخصص یا فوق تخصص (ضریب k )  که برای اعضاء هیات علمی دانشگاهها  صرفا از مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت صادر می گردد

4-    تصویر مدرکی که مکان و  تاریخ دقیق شروع و پایان  طرح مقطع  تخصص( ضریب K ) دوره دکتری تخصص یا فوق تخصص را گواهی نماید

5-    اصل تسویه حساب صندوق رفاه مقطع تخصص یا فوق تخصص

6-    تصویر گواهی  انجام یا معاف  از طرح  نیرو ی انسانی (دوره دکتری عمومی)

7-    تصویر کارت پایان یا معاف از خدمت وظیفه عمومی

8-      یک  قطعه عکس 4×3

9-    تصویر کارت ملی و شناسنامه

 

 ( تذکر )

1-    مفهوم تعهدات آموزش رایگان : پذیرفته شدگان دانشگاههای دولتی که بابت بهره مندی از آموزش رایگان شهریه نمی  پردازند در قبال آن  متعهد انجام خدمت در داخل کشور هستند که برای پذیرفته شدگان از سهمیه ثبت نامی منطقه 1و ایثارگران به میزان طول مدت تحصیل و برای پذیرفته شدگان از سهمیه ثبت نامی مناطق 2 و 3 به میزان دو برابر طول مدت تحصیل خواهد بود (انجام خدمت می تواند در زمینه های مرتبط به رشته تحصیلی و یا غیر مرتبط به آن باشد )

2-    مدت طرح نیروی انسانی و خدمت  وظیفه  عمومی (در صورت انجام پس از تاریخ  فراغت از تحصیل )از مدت تعهدات آموزش رایگان دانش آموخته کاسته می گردد .

3-    دانش آموختگانی که  متقاضی اخذ دانشنامه تحصیلی و ریز نمرات  بوده وکارکرد آنان پس از تاریخ  دقیق فراغت از تحصیل، مدت تعهدات آموزش رایگان ( برابر یا دو برابر مدت تحصیل ) را  پوشش نمی دهد،  برای اخذ دانشنامه و ریز نمرات تحصیلی  قادر به خرید تعهدات آموزش رایگان خود خواهند بود.

4-    تعهدات آموزش رایگان برای پذیرفته شدگان رشته های  تحصیلی فاقد سند تعهد محضری و دانشجویانی که در قبال آموزش سند محضری ارائه ننموده اند، قابل خرید می باشد.

5-    طرح نیروی انسانی اجباری قابل خرید نیست. 

 

 

شایان ذکر است:

فرآیند صدور و تحویل مدارک تحصیلی دانش آموختگان صرفا  به صورت الکترونیکی انجام یافته و دانش آموختگان می توانند با مراجعه  به سایت :

eg.Gums.ac.ir

و بارگذاری الکترونیکی اطلاعات اولیه، کلیه  مدارک تحصیلی مورد نیاز خود را  بدون نیاز به مراجعه  حضوری و به صورت ارسال پستی  دریافت نمایند.

(  اداره دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سال 1398 )

گیلان، رشت -  بلوار امام خمینی - سه راه منظریه-  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان )

کدپستی 41887-94755   تلفن (215-213-212)33328845-013  نمابر 33328845-013

 

 

*  دانش آموختگان مقا طع تخصص، برای آزاد سازی  دانشنامه مقطع  دکتری عمومی خود  ملزم به ارائه مدرکی حاوی تاریخ دقیق شروع و پایان طرح مقطع تخصص ( ضریب k) می باشند ( مدت ضریب k صرفا بعنوان انجام تعهدات مقطع تخصص محاسبه گردیده و به عنوان انجام تعهدات مقطع عمومی  قابل محاسبه نمی باشد )

*  طول مدت تحصیل دوره دستیاری تخصصی کلیه رشته های پزشکی با اخذ گواهی مربوطه از دانشگاه محل  تحصیل مقطع تخصص به عنوان گواهی کار مقطع پزشکی عمومی قابل محاسبه خواهد بود.

* طول دوره دستیاری تخصصی صرفا دو رشته تخصصی (جراحی دهان و فک صورت  و  مربی دستیار) با اخذ گواهی از دانشگاه محل تحصیل دستیاری به عنوان گواهی کار برای  مقطع عمومی  رشته دندانپزشکی قابل محاسبه می باشد.

*  دانش آموختگان دارای چند مقطع تحصیلی (کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد، phd، تخصص) برای آزاد سازی دانشنامه تحصیلی هر مقطع  تحصیلی باید تصویر مجوز تحویل مدارک و دانشنامه تحصیلی مقطع قبل خود را ارائه نمایند. این قبیل دانش آموختگان ملزم به آزاد سازی دانشنامه تحصیلی  خود به صورت سلسله مراتب می باشند.( به ترتیب از مقطع پایین به بالا)

*  گواهی کار پزشک  درمطب  باید توسط  امور درمان دانشگاه یا شبکه بهداشت دانشگاه مذکور با ذکر تاریخ فعالیت مطب ( ابتدا و انتها) و شهری که مطب در آن دایر بوده است، تائید گردد.  برای مثال ، آقای / خانم ...از  تاریخ ... تا تاریخ ... دارای مطب خصوص فعال در شهر ... می باشد.

*   گواهی کار دانش  آموختگانی که در مطب  های پزشکی  یا کلینیک ها  اشتغال به خدمت  دارند، قبل از ارائه به این حوزه  باید  وجود و فعال بودن مطب مذکور توسط امور درمان و  یا شبکه بهداشت  دانشگاه مذکور با ذکر شهر محل خدمت تائید گردد.

*  گواهی کار در  بخش خصوص باید حاوی مهر و امضا،  شماره و تاریخ  و ذکر تاریخ دقیق  روز ماه سال  شروع  خدمت  و شماره ثبت شرکت  و در صورت امکان تصویر روزنامه  رسمی که شرکت مذکور در آن ثبت گردیده باشد.

 نکات قابل توجه  دانش آموختگا ن دارای سند تعهد خدمت محضری به مراکز و  سازمانها و نیز پرسنل رسمی نیرو ها ی مسلح :

الف- آزاد سازی دانشنامه تحصیلی دانش آموختگانی  که نسبت به  سازمان  متبوع خود دارای سند تعهد محضری می باشند منوط به ارائه نامه موافقت بدون قید و شرط از سازمان مذکور مبنی بر اتمام تعهدات نامبرده و بلامانع  بودن تحویل مدارک تحصیلی  وی می باشد.

ب‌- برای کادر رسمی نیروهای مسلح ، علاوه بر موارد یاد شده باید تاریخ عضویت  رسمی ، اتمام تعهدات و بلامانع  بودن تحویل مدارک از ناحیه سازمان متبوع  در نامه موافقت بی قید و شرط ذکر گردد  که برای پرسنل ارتش از ناحیه یگان های مربوطه و برای پرسنل سپاه از سوی دانشگاه بقیه اله می باشد.

*  گواهی پایان تعهدات مقطع (فوق تخصص) توسط مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت صادر می گردد.

*  طول دوره دستیاری فوق تخصص به عنوان انجام  تعهدات آموزش رایگان مقطع  دکتری عمومی قابل محاسبه نمی باشد.

*  دانش آموختگانی که  گواهینامه موقت تحصیلی دریافت نموده ا ند، هنگام دریافت اصل دانشنامه تحصیلی  خود، ملزم  به بازگرداندن مدرک مذکور می باشند.

 

یاد آ وری :

-       تحویل  مدارک تحصیلی دانش آموختگان  صرفا به صورت الکترونیک  و از طریق سامانه الکترونیکی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان   به آدرس سایت     eg. Gums.ac.ir انجام  می پذیرد .

لطفا   از مراجعه حضوری   به دانشگاه  جهت   اخذ مدارک تحصیلی  خود  خودداری فرمایید.

 

 

  

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/22
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  12493
امروز :  4
دیروز :  4