جستجو:  
پنجشنبه 7 مرداد 1400

 
 
معرفی

شرح وظایف اداره دانش آموختگان

Email: graduated@gums.ac.ir

-       بررسی فراغت از تحصیل دانش آموختگان و اعلام آن  به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

-       معرفی دانش آموختگان مشمول پسر به حوزه وظیفه عمومی

-        انجام  تمامی مراحل تنظیم و صدور مدارک تحصیلی دانش اموختگان  اعم از گواهینامه موقت  تحصیلی و دانشنامه تحصیلی  و  تحویل مدارک مذکور به دانش اموختگان ذینفع ( پس از روشن شدن  وضعیت خدمت وظیفه عمومی پسران و طرح نیروی  انسانی رشته  های طرح داراجباری و تعهدات آموزش رایگان  )

-       صدور گواهی اتمام تحصیل برای دانش آموختگان متقاضی جهت ارائه به مراکز مورد نظر ( پس از روشن شدن وضعیت خدمت وظیفه عمومی پسران و طرح نیروی انسانی رشته های طرح دار و در مسیر استخدام شغلی)

-       صدور گواهی اتمام تحصیل برای دانش آموختگان متقاضی شرکت در آزمون های  مقاطع بالاتر تحصیلی یا ثبت نام در دانشگاه های پذیرفته شده مقاطع بالاتر( در مسیر ادامه تحصیلات )

-       تنظیم و ارسال تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان به ادارات ، سازمان ها ، مراکز دولتی   وخصوصی متقاضی ( جهت استخدام یا تبدیل وضعیت شغلی)

-       محاسبه مالی تعهدات آموزش رایگان دانش آموختگانی که متقاضی خرید تعهدات مذکور می باشند ( بجز طرح نیروی انسانی که قابل خرید نیست ) به منظور آزاد سازی دانشنامه  تحصیلی

-       تنظیم و  صدور و حفظ و نگه داری دانشنامه های تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/22
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  3948
امروز :  2
دیروز :  0