دفتر ریاست
چاپ
 
        سرپرست دفتر ریاست دانشگاه

نام و نام خانوادگی :  عباس دولت پور 

 

 

شماره تماس: 33324168و 33346489-013

شماره نمابر : 33333125-013

 

 

 کارکنانخانم آسیه راستگو

مسئول دبیرخانه ریاست

خانم افسانه فخامی

متصدی امور دفتری و بایگانی

خانم عاطفه بابک نژاد
 
مسئول دبیرخانه شورای پزشکی
 

آقای ابوالقاسم حسن پور
 

متصدی امور دفتری و بایگانی
   
 
 
 
 

اهم اقدامات و فعالیتهای که در دفتر ریاست دانشگاه و دبیرخانه دفتر ریاست انجام میگیرد بشرح ذیل میباشد:

-          تعیین و برنامه ریزی قرار ملاقات با ریاست دانشگاه

-          برنامه ریزی جلسات ریاست دانشگاه

-          پاسخگویی تلفنی و حضوری به مراجعین محترم

-          تهیه و تنظیم مکاتبات ریاست دانشگاه

-          تهیه و تنظیم پزشکان پیام آور

-          ثبت ، صدور و توزیع نامه های ریاست محترم دانشگاه ومدیر دفتر ریاست

-          تایپ نامه های ریاست دانشگاه ، مدیر دفتر ریاست

-          فاکس کلیه نامه های داخلی ریاست دانشگاه

-          تنظیم کارتابل های ریاست دانشگاه

-          پیگیری مکاتبات انجام شده حسب الامر ریاست دانشگاه

 
 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/01/24
Close