سه شنبه 5 مرداد 1400
EN

 
 
پژوهش در آموزش پزشکی
چاپ
واحد پژوهش در آموزش
 

- برنامه ریزی در جهت بهبود و توسعه آموزش در صورتی امکان پذیر است که اطلاعات صحیح و کافی از وضعیت موجود در دسترس باشد . پژوهش در زمینه های مختلف آموزش پزشکی می تواند اطلاعات را در اختیار مسئولین قرار دهد .
بررسی و تحقیق پیرامون مسائل آموزشی ، ارائه راه حل های مناسب برای رفع معضلات آموزشی و ایجاد ارتباط با سایر واحدهای مرکز توسعه به منظور بهینه کردن کیفیت آموزش ،از عوامل ایجاد این واحد بوده است . ضمنا باید در مراکز توسعه آموزش در زمینه تربیت نیروی انسانی در گروه پزشکی همچنین در مسائل مختلف آموزشی ، پژوهشهایی انجام شود و از مطالعه و تحقیق در زمینه توسعه آموزش پزشکی توسط دیگران نیز حمایت گردد .


هدف کلی : ارتقاء کمی و کیفی سطح پژوهش در آموزش دانشگاه
اهداف اختصاصی :
· تعیین اولویت های پژوهش در آموزش
- جمع آوری نظرات صاحبنظران (رؤسای دانشکده ها ، معاونین آموزشی، مدیران گروههای آموزشی ، فراگیران ، دانش آموختگان و ....)
- بررسی اولویت های پژوهشی صاحبنظران در کمیته پژوهش در آموزش
- جمع بندی و تعیین اولویت های نهایی
- اعلام اولویت ها به کلیه دانشکده ها و واحدهای تابعه
· تعیین روند بررسی طرحهای پژوهشی ارائه شده
- طراحی و تدوین پروپوزال
- بررسی پروپوزال های ارائه شده توسط کمیته های کارشناسی
- بررسی نهایی و تأیید پروپوزال های ارائه شده توسط اعضای شورای پژوهش
- تاییدگزارش نهایی طرحهای پژوهشی توسط کمیته های کارشناسی
- نظارت بر حسن اجرای طرح توسط مسئول کمیته و کارشناسان مربوطه
- ارائه نتایج طرحهای پژوهشی به مسئولین ذیربط جهت تغییر واصلاح روند آموزشی گروههای مربوطه
· تقویت توان علمی و مهارتهای آموزشی اعضاء هیأت علمی ودانشجویان بارویکرد پژوهشی
- برگزاری کارگاه های آموزشی مربوطه
- نشر بولتن ، CD و.....
· تلاش در جهت سوق پایان نامه های دانشجویی و تحصیلات تکمیلی در زمینه های پژوهش در آموزش
· غنی کردن منابع اطلاعاتی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( از طریق تهیه مجلات ،کتب فارسی و انگلیسی درزمینه آموزش پزشکی )
· ارتقاء فصلنامه آموزش پزشکیEDC به درجه علمی – پژوهشی از طریق افزایش کمی ، کیفی مقالات آموزشی تهیه شده توسط کمیته با همکاری سایر دانشگاهها
· تبادل اطلاعات علمی با دانشگاه های دیگر

فهرست اولویت های پژوهش درآموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه سال 1389

حیطه توانمند سازی اعضاء هیئت علمی
- اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی
- روشهای نوین تدریس و مقایسه آن با روش های متداول
- آموزش در مراکز مختلف آموزشی ، درمانی و پژوهشی
- ارتقاء روش های تدریس ( مبتنی بر مسئله ، آموزش مبتنی بر شواهد و .....)
حیطه برنامه ریزی آموزشی
بازنگری وتدوین برنامه درسی
- مطالعه تطبیقی برنامه های آموزشی دوره پزشکی با سایر دانشگاهها
- روش ها و راهکارهای بهبود کیفیت آموزش بالینی
- برنامه ریزی مبتنی بر دستاورد .....
- راهکارهای افزایش اثر بخشی آموزش بالینی
- ادغام دروس بالینی و پایه (عمودی – افقی )
حیطه ارزشیابی
- ارزشیابی برنامه های آموزشی (درون داد ، فرآیند ، برون داد)
- ارزشیابی دانشجو (تحلیل آزمون ها ، پیشرفت تحصیلی و .......)
- ارزیابی اعضاء هیئت علمی در گروه های آموزشی (از نظر دانشجویان ، همکاران ، خودارزیابی و...)
- ارزشیابی مراکز و مؤسسات آموزش دهنده ( دانشکده ها ، درمانگاهها ، بیمارستان ها و......) وتعیین معیارهای معتبر
- روشهای ارزیابی یادگیری بالینی (PMP, KF, OSCE و......)
- شیوه های نوین ارزشیابی (…..,360°,Mini CEX, DOPs)
- اعتبار بخشی
حیطه آموزش مداوم
نیاز سنجی برنامه های آموزش مداوم )ازدیدگاه دانشجویان ، فارغ التحصیلان ،...)
- بازنگری برنامه های آموزش مداوم (محتوا ، اجرای ، ارزشیابی )
- اعتبار بخشی واستاندارد سازی برنامه های آموزش مداوم
- روش های نوین آموزش مداوم ( الکترونیکی ، CD و....)
حیطه تکنولوژی آموزشی
فن آوری اطلاعات در آموزش پزشکی (کتابخانه ، اطلاع رسانی ، اینترنت و ....)
- آموزش مهارت های عملی در Skill lab
- آموزش مجازی و از راه دور در علوم پزشکی
- تکنولوژی آموزش پزشکی از نیروی انسانی ، تجهیزات ، وسایل آموزشی و رسانه ای ، فضاهای آموزشی و .....)
حیطه مدیریت آموزشی
مدیریت جامع کیفیت در آموزش پزشکی
- روش های نوین مدیریت آموزشی ( 5S , کایزن و.....)
- انگیزه های آموزشی ویادگیری
- اخلاق پزشکی
- فرآیند تصویب طرح های پژوهش در آموزش
- معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
-
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1390/05/06
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2285
امروز :  1
دیروز :  0