سه شنبه 5 مرداد 1400
EN

 
 
معرفی و شرح وظایف
چاپ

واحد ارزشیابی

 

 

 مسئول واحد ارزشیابی : خانم دکتر فریبا عسگری

 

کارشناس واحد ارزشیابی  : خانم زهرا زاهدی

 

شرح وظایف واحد 

 

1- انطباق فرآیند ارزشیابی اساتید به تفکیک حوزه فعالیت های آموزشی (نظری و عملی با تاکید بر بازنگری ابزار های موجود ارزشیابی)

2- فرهنگ سازی جهت استفاده از شیوه های مختلف ارزشیابی اساتید از طریق برگزاری جلسه/نشست با دفاترEDO دانشکده ها، به منظور توجیه و جلب همکاری در جهت ارتقا وضعیت موجود ارزشیابی اساتید

3- برگزاری کارگاه های مرتبط با مدل های ارزشیابی اساتید 

4- بازنگری فرم ها/ اوراق موجود ارزشیابی اساتید

5- طراحی و تدوین فرم های ارزشیابی اساتید به تفکیک رشته و حیطه آموزشی (عملی-نظری)

6- راه اندازی و بهره برداری از فرم های اختصاصی طراحی شده به تفکیک دانشکده ها به صورت online

7- اجرای فرآیند ارزشیابی اساتید با تاکید بر بگارگیری روش های مختلف

8- انجام ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید بر اساس منابع مختلف مطرح شده در الگوی پیشنهادی

9- شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیند ارزشیابی فعلی با استفاده از نقطه نظرات/ بازخورد اساتید، دانشجویان و مجریان ارزشیابی

10- بررسی نتایج/بازخورد استفاده از مجموع شیوه های مختلف ارزشیابی اساتید

11- ارزشیابی مدرسین کارگاهها و دوره های بازآموزی برگزار شده توسطCME

12- تدوین کتاب و پمفلت های آموزشی در ارتباط با ارزشیابی اساتید

13- اجرای پژوهش های مرتبط با ارزشیابی اساتید/ انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روش های مختلف ارزشیابی

 

 
 
 

 

 

 

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/02/04
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2242
امروز :  1
دیروز :  0