سه شنبه 1 تیر 1400
EN

 
 
کتابچه جشنواره آموزشی شهید مطهری

 

 

 کتاب خلاصه مقالات بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی سال 1399 
 کتاب خلاصه مقالات بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی سال 1398 
 کتابچه فرایندهای برتر چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

 

 کتاب خلاصه مقالات بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی سال 1400 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/04/01