سه شنبه 1 تیر 1400
EN

 
 
مدل های آموزشی مهارتهای بالینی
مدل های آموزشی چشم پزشکی و ENT
 
 چشم پزشکی:
- مولاژ ساختمان چشم
- مولاژ معاینه چشم
- آفتالموسکوپ
- مولاژ نمایش مردمک

 ENT :
- مولاژ معاینه گوشی با 6 قطعه لاله گوشی
- اتوسکوپ
- ویدئو اتوسکوپ
- رینوسکوپ
- مولاژ خون دماغ به همراه لامپ پیشانی
- مولاژ نمایش پرده گوش
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/12/16