سه شنبه 5 مرداد 1400
EN

 
 
مدل های آموزشی زنان و زایمان
مدل های آموزشی زنان و زایمان
 
- مولاژ مانور لئوپولد
- مدل چرخش سر در لگن
- مولاژ لئوپولد با آدابتور
- مدل لیگامنت دار زنان
- آناتومی دستگاه ژنیتال زنان
- مولاژ IUD گذاری
- مدل آموزش اپیزیوتومی
- مدل معاینه افاسمان و دیلاتاسیون
- مدل معاینات ژنیکولوژی
- مدل سنین بارداری
- مدل حاملگی و زایمان
- مولاژ زایمان و احیا با دو جنین
- مدل زایمان و چرخش جنین در لگن
- مدل زن حامله با جنین
- مدل رحم مولتی پار
- مدل معاینه سرویکس گراویدا
- مدل نمایش رابچر خود بخودی پرینه
- ترازوی توزین نوزاد
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/12/16