سه شنبه 1 تیر 1400
EN

 
 
مدل های آموزشی احیای قلبی ریوی
مدل های آموزشی احیای قلبی ریوی

- مدل ALS بزرگسال مگا کد
- مدل BLS بزرگسال با Skill Guide
- مدل BLS بزرگسال
- مدل BLS شیرخوار با Skill Guide
- مدل BLS کودک
- مدل ALS نوزاد مجهز به سیستم راهنما با قابلیت سیانوز
- مدل سمع قلب و ریه
- مدل تراکئوستومی بزرگسالان
- مدل تراکئوستومی شیرخوار
- مدل جهت پانسمان و بخیه محل زخم
- مولاژ کریکوتیروتومی با ضمائم آن
- مدل لوله گذاری بزرگسال
- مدل لوله گذاری نوزاد
- مانکن الکتروشوک و الکتروکاردیوگرافی
- دستگاه الکتروشوک
- مدل لارنکس
- دستگاه پالسی اکسی متر
- مدل ورید ژوگولار نوزاد
- لارنگسکوپ بزرگسال و کودک
- ویدئو لارنگسکوپ
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/12/16