تماس با مدیریت مرکز مطالعات

نام حوزه

تلفن

دورنگار

پست الکترونیک

 معاونت

مرکز تماس

 

013-33323444

013-33328845

(16 خط)

013-33328842

amouzesh@gums.ac.ir

مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

013-33345308

 

edc@gums.ac.ir

واحد توانمند سازی اساتید

013-33328845

داخلی 301

 

edc@gums.ac.ir

واحد استعدادهای درخشان

013-33328845

داخلی 313

 

 

edc@gums.ac.ir 

دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی

داخلی 303 و 306

 

cme@gums.ac.ir

آمار و خدمات ماشینی

(پاسخگوی مشکلات  کلیه نرم افزار های تحت وب )

داخلی 209 و 210 و 211

 

itamouzesh@gums.ac.ir

 
 
 آدرس : رشت - بلوار امام خمینی - روبروی هتل پردیس - جنب دانشکده دندانپزشکی - معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 

 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/09/12