پنجشنبه 3 تیر 1400
تاریخ 1399/12/24         ساعت 13:54:50     گروه خبری اخبار و تازه ها

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی، پیاده‌سازی و رونمایی شد.

سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور دربرگیرنده اطلاعات همه طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های مصوب، خاتمه یافته دانشگاه‌ها و موسسات علوم پزشکی کشور است که توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی، پیاده‌سازی و رونمایی شد.

سامانه مذکور با بیش از ۲۱۰ هزار طرح تحقیقاتی و پایان‌نامه دانشگاه‌های علوم پزشکی و موسسات وابسته به آدرس rpis.research.ac.ir  برای استفاده در اختیار عموم پژوهشگران و دانشجویان قرار گرفته است. در این سامانه از طریق جستجوی ساده و پیشرفته میتوان اطلاعات طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های مصوب و خاتمه یافته را به منظور جلوگیری از تکرار پژوهش های قبلی و بررسی عناوین تکراری بازیابی کرد.

http://drc.umsha.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=34&pageid=4221&newsview=109598