چهارشنبه 26 خرداد 1400
تاریخ 1399/06/25         ساعت 09:49:07     گروه خبری اخبار و تازه ها

مهلت شرکت در فراخوان از تاریخ20 مرداد ماه لغایت 22 آبان ماه

فراخوان دکترا

فراخوان پسا دکترا

فراخوان فلوشیپ تحقیقاتی

جهت اطلاع از جزئیات گرنت ها و بورسیه های کشور سوئیس به وب سایت اتاق همکاری های علمی ایران و سوئیس به آدرس زیر مراجعه نمائید.

http://irswleadinghouse.tums.ac.ir/en