پنجشنبه 3 تیر 1400
تاریخ 1399/06/25         ساعت 09:44:06     گروه خبری اخبار و تازه ها

 
گروه بهداشت عمومی پس از بررسی‌ها و فعالیت‌های مستمر در چندماه اخیر به همت دانشجویان دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در نظر دارد "سلسله وبینارهای بررسی درس آموخته های کشورهای مختلف جهان در مقابله با کوید- 19" را برگزار نماید. شرکت در وبینار برای کلیه اساتید، دانشجویان، کارمندان دانشگاه و سایر علاقمندان از سطح کشور، آزاد می باشد. 

 مشاهده متن کامل خبر : http://dentistry.sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=78&pageid=42713&newsview=96212