سه شنبه 25 خرداد 1400
 
 
اعضای شورای مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی
چاپ
 

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی در سال 1399

 

دکتر نرگس سیم دار

 

دکتر نازنین بشردوست

 

دکتر سارا باقری

 

دکتر رضا طایفه دولو

 

دکتر نیلوفر معین

 

دکتر مهران طارمسری

 

دکتر سیده مریم توانگر

 

دکتر فریده دارابی

 

دکتر میثم ملک زاده

 

دکتر نوید کریمی نسب

 

دکتر علی خلیقی سیگارودی

 

دکتر صفا متوسلی

 

دکتر یوسف جهاندیده

 

دکتر فائقه قلی نیا

 

دکتر سیدجواد کیا

 

دکتر مریم السادات بصیرت

 

دکتر امیررضا هندی

 

دکتر مهران فلاح چای

 

دکتر یاسمین بابائی همتی

 

دکتر سیده نگار خسروی فرد

 

دکتر بردیا ودیعتی

 

دکتر مجید آهنگری

 

دکتر سیده فرشته ناصر علوی

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/03/18